Ingezonden persbericht


Persbericht
Datum 16 oktober 2006

STARTSCHACHT NOORD/ZUIDLIJN OP DIEPTE

Grootste caisson in Nederland naar - 25 NAP

Bij de bouw van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam is deze week een belangrijk moment bereikt. Het enorme caisson dat vanaf 2004 het straatbeeld tegenover het Centraal Station heeft gedomineerd is afgezonken naar zijn definitieve diepte van - 25 meter NAP. Het caisson dat nu geheel onder de grond ligt is 60 meter lang, 20 meter breed en 28 meter hoog. Het bouwwerk weegt ca. 30.000 ton.

Voor het Centraal Station worden drie caissons gebouwd en ter plaatse afgezonken. Het eerste en grootste caisson dat in 2008 gaat fungeren als startschacht voor de tunnelboormachines, is in twee fases opgebouwd en afgezonken. Vorig jaar na de zomer begon aannemer Visser & Smit Bouw BV uit Papendrecht in opdracht van aannemer Heijmans met het afzinken van het eerste gedeelte. Vanwege de grote hoeveelheid oude paalfunderingen onder het caisson duurde het op diepte brengen van dit gedeelte tot februari 2006. In deze periode bereikte het caisson een diepte van -14 meter NAP. Tijdens deze fase hebben de Amsterdamse stadsarcheologen met succes hun onderzoek gedaan en een enorme hoeveelheid vondsten naar boven gehaald. In augustus van dit jaar startte de aannemer met het afzinken van het tweede gedeelte. Enkele dagen geleden kwam het caisson op zijn definitieve diepte van -25 meter NAP te liggen.

Caissonwerkers spuiten onder het caisson de grond met waterkanonnen weg. De grond wordt vervolgens met baggerpompen afgevoerd. Hierdoor kan de gehele constructie met een totaalgewicht van ca. 30.000 ton geleidelijkaan in de grond wegzakken. Doordat dit werk onder de grondwaterstand plaats vindt, wordt de ruimte onder de caissonvloer onder overdruk gezet, waardoor het grondwater als het ware wordt 'weggedrukt'. Hierdoor ontstaat een droge werkruimte. Door de luchtoverdruk moeten de caissonwerkers via een speciale luchtsluis de werkruimte onder de twee meter dikke vloer van het caisson bereiken. Na een paar uur arbeid moeten de werkers de werkruimte verlaten en in de luchtsluizen een decompressietijd in acht nemen. In deze periode krijgen zij pure zuurstofbeademing toegediend. Gezien deze afwijkende omstandigheden mag er maximaal slechts 3 uur onder het caisson gewerkt worden.

De pneumatische afzinktechniek wordt door Visser & Smit Bouw BV als enige aannemer in Nederland zelf uitgevoerd. Nog niet eerder in Nederland is bij het pneumatisch afzinken van constructies als brugpijlers, kelderconstructies, landhoofden, kadeconstructies, gemalen en tunnelschachten een dergelijke grote en zware constructie tot op -25 meter NAP afgezonken.

z.o.z.

---

Uitnodiging

Ter gelegenheid van het bereiken van het diepste punt van de startschacht van de Noord/Zuidlijn nodigen het projectbureau Noord/Zuidlijn, aannemer Heijmans en aannemer Visser & Smit Bouw BV u uit voor een rondleiding langs het afgezonken caisson.

De rondleiding vindt plaats op woensdag 18 oktober 2006 vanaf 14:00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 uur Ontvangst in Stationsplein 7, informatiecentrum Noord/Zuidlijn en Stationseiland. Welkom door ing. Marco Twigt, projectleider Heijmans Beton-en Waterbouw.

14:15 uur Uitleg door ing. Maarten J de Jong (Visser &Smit Bouw BV) over de methode waarmee het caisson is afgezonken. De heer de Jong zal foto's en filmopnamen laten zien die gemaakt zijn onder het caisson en een goede indruk geven van de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de aannemer de klus heeft geklaard.

14:45 uur Bezoek bouwplaats (gelegenheid tot het maken van foto's, opnamen ed.)

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht