Gemeente Berkel en Rodenrijs


Werkzaamheden Landscheidingsweg
Vanaf 18 oktober tot eind november wordt er gewerkt aan de Landscheidingsweg (provinciale weg N471) en de kruising Industrieweg-Rodenrijseweg-Landscheidingsweg. Op de Landscheidingsweg wordt een middenberm aangelegd. Om dit veilig te kunnen uitvoeren, is er slechts verkeer in één richting mogelijk: richting Rotterdam.

Vanaf 18 oktober tot eind november wordt eenrichtingsverkeer richting Rotterdam aangehouden op de volgende wegen:

- op de Landscheidingsweg tussen de Rodenrijseweg en de aansluiting Spoorhaven;

- op de Rodenrijseweg tussen RandstadRail en de Landscheidingsweg;
- op de Industrieweg tussen de Zuidersingel en de Rodenrijseweg.

Bedrijventerrein Spoorhaven, het benzinestation Total en de Vosmaerstraat/Rodenrijseweg (ten westen van RandstadRail) blijven bereikbaar vanuit de richting Rotterdam via terrein Spoorhaven. Voor fietsers en voetgangers worden voorzieningen getroffen, zodat doorgang voor hen mogelijk blijft.

Het verkeer richting bedrijventerrein Rodenrijs en de Rodenrijseweg ten oosten van Randstadrail wordt omgeleid over de N470 zuid en de Oudelandselaan. De omleidingsroute is met bebording aangegeven.

Laatste wijziging website: 16 oktober 2006
Copyright © 2003-2006 Gemeente Berkel en Rodenrijs