Provincie Friesland

Persuitnodiging

Datum: 16 oktober 2006

Presentatie herhaald inventarisatieonderzoek verkeerseducatie basisonderwijs in Fryslân

Geachte redactie,

Op woensdag 18 oktober om 11.15 uur presenteert de voorzitter van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân, gedeputeerde T. Baas, het ŽHerhaald inventarisatieonderzoek verkeerseducatie basisonderwijs in Fryslân' op de Oostenburgschool in Oosterwolde. Voorafgaand om 11.00 uur reikt de gedeputeerde het Verkeersveiligheidlabel en het eerste rapport uit aan directeur H.E. Zweers van Oostenburgschool.

Inventarisatie onderzoek
Het ROF heeft dit herhalingsonderzoek verkeerseducatie basisonderwijs provinciebreed laten uitvoeren om te kijken wat de actuele stand van zaken is in het verkeersonderwijs. In het rapport wordt de situatie van 2006 gespiegeld aan de situatie in 2003.Toen is dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Er is niet alleen provinciaal één en ander weergegeven, maar ook voor iedere gemeente apart. Het rapport wordt in Fryslân aangeboden aan alle basisscholen, gemeenteraden, de wethouders van verkeer en onderwijs en overige organisaties met een onderwijs- of verkeersveiligheidstaak. U bent van harte welkom bij de overhandiging van het rapport en de uitreiking van het Verkeersveiligheidslabel.

Programma
Het programma op 18 oktober ziet er als volgt uit:

10.45 uur: Ontvangst op de Oostenburgschool aan de Weemeweg 14 in Oosterwolde 11.00 uur: Onthulling labelbord en overhandiging certificaat en cheque Verkeersveiligheidslabel 11.15 uur Toelichting op het 'Herhaald inventarisatieonderzoek verkeerseducatie primair onderwijs in Fryslân' door de voorzitter van het ROF, de heer T. Baas 11.30 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

---- --