Ingezonden persbericht


kick-off meerjarig programma van SAMAH en Cordaid: "Beyond Borders"

Ik heb een droom...

Amsterdam, 16 oktober 2006

Op 18 oktober 2006 vindt de kick-off, onder de titel 'Ik heb een droom', plaats van een nieuw, meerjarig programma van SAMAH en Cordaid: "Beyond Borders".
Tijdens dit evenement zullen aan tafel plaatsnemen Maarten van Beek, directeur van COA Opvang, Zaina Karakezi, voorzitter Landelijke Amaraad, Lodewijk de Waal, directeur Humanitas, om in gesprek te gaan met elkaar en het publiek. Daarna is tijdens de Mixen & Matchen borrel en het diner gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en nog dieper in te gaan op thema's zoals terugkeer en dromen verwezenlijken in het land van herkomst.

Huidige vreemdelingenbeleid
Door het huidige vreemdelingenbeleid raken steeds meer jonge alleenstaande asielzoekers uitgeprocedeerd. De droom om in Nederland te blijven valt dan uiteen. Veel jongeren zijn echter terughoudend om mee te werken aan hun terugkeer, onder andere omdat het hen aan toekomstperspectief in het herkomstland ontbreekt, en aan middelen die zij willen aanwenden om een scholingstraject te doorlopen, een eigen bedrijfje te beginnen of om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Ik heb een droom
De jongeren die terugkeren hebben ook dromen. Zo wil de 22-jarige Mamoud uit Sierra Leone een jongerencentrum op gaan zetten, enkele kilometers buiten Freetown. Mamoud kan rekenen op ondersteuning van Beyond Borders bij het verder uitwerken van zijn plan en bij het zoeken naar geschikte partners, zowel in Nederland als in Sierra Leone. Door het gehele traject van voorbereiding, ondersteuning bij de daadwerkelijke terugkeer en de begeleiding in het land van herkomst, willen SAMAH en Bureau Maatwerk bij Terugkeer een toekomstgerichte en duurzame oplossing bieden aan jongeren.

Samenwerking met Cordaid
Om deze en mogelijk andere belemmeringen weg te nemen is SAMAH (Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas) in samenwerking met Bureau Maatwerk bij Terugkeer van Cordaid het project Beyond Borders gestart. Met dit project wil SAMAH jongeren uit Angola, Sierra Leone en Guinee stimuleren en ondersteunen om op een actieve manier aan een toekomstperspectief te werken in het land van herkomst.


---


---


---

Noot voor redactie,