Veilig Amsterdam


Brandweer Amsterdam - Rampenoefening Frederik Hendrikplantsoen

17/10/2006 - Op woensdag 18 oktober 2006 wordt tussen 12.30 uur en 15.00 uur een integrale rampenoefening gehouden op het Frederik Hendrikplantsoen te Amsterdam. Tijdens de oefening wordt een aanrijding nagebootst waarbij giftige stoffen vrijkomen. Verschillende hulpverlenende instanties als de brandweer, het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de politie oefenen vervolgens samen in het oplossen van deze crisis.

Oefenen nodig
Oefenen is belangrijk om goed voorbereid te zijn op crises. Tijdens oefeningen wordt gekeken of de verschillende autoriteiten en hulpverleners goed met elkaar samenwerken, of de juiste besluitvormingsprocedures worden gevolgd en hoe bijvoorbeeld de onderlinge informatievoorziening verloopt. Ook de communicatie naar pers en publiek wordt bekeken. Door dit soort zaken te oefenen, kan goed worden gereageerd in het geval er zich echt een crisis voordoet. Daarom heeft de Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken deze oefening geïnitieerd.

Tijdens de oefening wordt gespeeld dat er een aanrijding plaats vindt tussen een tram en bestelbus. In de bestelbus bevindt zich zogenaamd een giftige stof. Passagiers uit de tram en uit de bestelbus worden blootgesteld aan deze giftige stof. De oefening dient ervoor om de expertise en samenwerking tussen de calamiteitenorganisatie van de verschillende hulpverleningsorganisaties te oefenen. De zogenaamde slachtoffers zijn leden van LOTUS, een organisatie die bestaat uit geoefende vrijwilligers. In totaal worden er ongeveer 100 mensen ingezet bij deze oefening.

Gebied tijdelijk afgesloten
De oefening zorgt voor enige overlast voor omwonenden, bedrijven en het publiek. Zo wordt het oefengebied al enkele uren voor de oefening tot enige tijd erna afgesloten waardoor er geen normaal verkeer op en rond het Frederik Hendrikplantsoen mogelijk is. Dit houdt ook in dat er niet op het Frederik Hendrikplantsoen geparkeerd kan worden. Omwonenden zijn met een bewonersbrief op de hoogte gesteld.

Brandweer oefent