Gemeente Amersfoort

Activiteitenkalender B en W Amersfoort

Woensdag 18 oktober t/m vrijdag 3 november 2006

Woensdag 18 oktober

09.30 uur
Wethouder Van 't Veld neemt deel aan het debat tijdens de Manifestatie 'Boost' van Architectuur Lokaal. Wethouder Luchtenveld is aanwezig. Locatie: Passenger Terminal Amsterdam PTA, Piet Heinkade 41 te Amsterdam

11.45 uur
Wethouder Van Daalen verricht de opening van de website 'het buurtkunstproject' tijdens een door het kinderpersbureau 'Soesterkwartier' georganiseerde persconferentie. Locatie: Basisschool De Kubus, Spaarnestraat 2 te Amersfoort.

14.00 uur
Wethouder Eerdmans presenteert de resultaten van het onderzoek 'Studeren en wonen in Amersfoort' tijdens een seminar ter gelegenheid van het afscheid van drs. K. van de Rotte, directeur van HU Amersfoort. De heer Van de Rotte neemt afscheid van de Kennis Satelliet Amersfoort, nu de Hogeschool Utrecht (HU) Amersfoort genaamd. Locatie: HU Amersfoort, Berkenweg 11 te Amersfoort.

Donderdag 19 oktober
09.00 uur
Wethouder Van 't Veld brengt een bezoek aan de 'Week van de Techniek'. Locatie: Amsterdamseweg 21 te Amersfoort.

13.30 uur
Wethouder Van Daalen brengt een bezoek aan een informatiebijeenkomst over de kaderrichtlijn water. Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2 te Baarn

17.15 uur
Wethouder Van 't Veld presenteert de 'Trendrapportage Kantoren en Bedrijfsruimte Amersfoort 2006'. De trendrapportage geeft informatie over de vastgoedontwikkelingen in Amersfoort. Locatie: Bodyfashion Center, Bedrijvenpark Vathorst, Valutaboulevard 20 te Amersfoort.

Vrijdag 20 oktober
16.00 uur
Wethouder Kruyt houdt een lezing over het boek 'Dubbelspel' dat hij ontvangt uit handen van Hubert Fermina, bestuurslid bibliotheek Amersfoort en directeur van het Landelijk Bureau Racismebestrijding. Dit is de start van de landelijke manifestatie 'Nederland leest'. Locatie: Centrale bibliotheek, Zonnehof 12 te Amersfoort.

18.15 uur
Wethouder Eerdmans en wethouder Hekman nemen deel aan de Iftarmaaltijd die georganiseerd wordt door SICAF. Het bijzondere van deze maaltijd is de relatie die wordt gelegd tussen Islam en leefbaarheid in de wijk Liendert. Tijdens en na de maaltijd is er aandacht voor een "broodproject" dat vanaf het begin van de Ramadan door Sicaf wordt uitgevoerd. Locatie: Rietzangerstraat 173 te Amersfoort.

Maandag 30 oktober

16.00 uur
Wethouder Luchtenveld opent het 'Portaal Pension', huisvesting voor mensen die door onverwachte persoonlijke problemen tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben. Locatie: Kamp 65 te Amersfoort.

19.30 uur
Wethouder Van 't Veld bezoekt de informatieavond "Drugs en alcohol, loverboys en online geweld", georganiseerd in het kader van 'Veilig op straat'. Deze informatieavond is bedoeld voor ouders in Kattenbroek met kinderen tussen de 12 en 21 jaar. Locatie: Gabrie Mehenschool, gebouw de Boomfontein, De Ontdekking 5 te Amersfoort.

20.00 uur
Wethouder Van Daalen bezoekt de inloopavond van Belangenvereniging Hooglanderveen over De Groene Zoom. Locatie: Dorpshuis De Dissel, Van Tuyllstraat 36 te Hooglanderveen.

Woensdag 1 november

09.30 uur
Burgemeester Van Vliet-Kuiper neemt deel aan de IBA-conferentie 'Samenwerking loont!'. De burgemeester zit twee deelsessies voor over business cases voor de e-overheid. De conferentie wordt georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Locatie: De Heerlickheijd van Ermelo te Ermelo.


1 en 2 november
Wethouder Van Daalen gaat mee met een studiereis van GIOS-Alterra voor gemeentebestuurders. Het thema is 'in en om de groene metropool'. GIOS (Groen in en om de stad) is een onderdeel van het Grote Stedenbeleid en heeft als doel de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen in en om de stad te vergroten en te verbeteren. Locatie: Parijs.

Donderdag 2 november
16.00 uur
Burgemeester Van Vliet-Kuiper opent de tentoonstelling 'Paradijs'. 24 kunstenaars uit Amersfoort en omgeving geven hun visie op het paradijs. Locatie: St. Aegtenkapel, 't Zand 37 te Amersfoort.

Vrijdag 3 november
12.00 uur
Wethouder Luchtenveld sluit de verkeersweek feestelijk af voor de scholen 'De Gondelier' en 'De Vuurvogel' in de wijk Vathorst. Locatie: Zwartsluiskade 2 te Amersfoort.


---- --