Gemeente Den Haag

oktober 2006
Leidsters en leerkrachten Haagse Voorschool krijgen certificaat (17 oktober)

Op woensdag 18 oktober 2006 ontvangen 196 groepsleidsters en leerkrachten van Haagse voorscholen het certificaat Piramide, Kaleidsocoop, Ko-totaal of Startblokken. Dit zijn lesprogramma's die op de voorscholen worden gebruikt. Sander Dekker, wethouder van onderwijs, reikt de certificaten uit. Groepsleidsters en leerkrachten krijgen het certificaat omdat zij een driejarige opleiding hebben afgerond.

Groepsleidsters van de peuterspeelzalen en leerkrachten van groep 1 en 2 volgen een opleiding voor het werken met het programma dat op hun voorschool wordt gebruikt. Scholen en peuterspeelzalen kiezen zelf het programma dat past bij hun visie op onderwijs. De opleiding bestaat uit trainingsdagen, coaching en opdrachten. De gemeente Den Haag geeft alleen subsidie aan voorscholen als de groepsleidsters en leerkrachten deze opleiding volgen of gevolgd hebben. Alle voorscholen beschikken zo over gekwalificeerd personeel.

Haagse Voorschool
Een voorschool is een samenwerking tussen een peuterspeelzaal en een basisschool. De Haagse voorschool is gericht op het voorkomen of zo vroeg mogelijk aanpakken van (taal)achterstanden bij kinderen. In de voorschool komen de peuters vier keer per week naar de peuterspeelzaal. In de groepen 1 en 2 is er, net als in de speelzaal, vier keer per week een extra juf aanwezig om te zorgen dat alle kinderen dié aandacht en hulp krijgen die ze nodig hebben. Peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten stemmen hun werkwijze en programma's op elkaar af: op de speelzaal wennen de peuters spelenderwijs aan het leren en naar school gaan en in groep 1 en 2 wordt die aanpak voortgezet.

De werkwijze van de voorschool leidt tot een betere uitgangspositie van kinderen die in achterstandssituaties verkeren. De speciaal ontwikkelde educatieve programma's, vooral gericht op taal, moeten de kinderen voorbereiden op een goede start in groep 3. Ook de creatieve, motorische en leervaardigheden van het kind komen aan bod. De ouders worden nadrukkelijk bij de aanpak betrokken.

De Haagse voorschool bestaat nu vijf jaar. In Den Haag zijn er nu 73 voorscholen. In de komende jaren moet het aantal voorscholen groeien tot alle 86 Haagse scholen die subsidie krijgen in het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA).