Ministerie van Justitie

Vervolgde homo's niet terug naar Iran

Nieuwsbericht | 18-10-2006

Minister Verdonk heeft besloten specifiek beleid op grond van klemmende redenen van humanitaire aard ten aanzien van Iraanse homoseksuelen in te stellen. Homoseksuele asielzoekers die voor vervolging te vrezen hebben of bij terugkeer het risico op onmenselijke behandeling lopen, komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel.

Voorwaarde is dat de asielzoekers niet ook in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd en geen strafblad hebben. Verdonk baseert zich op een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarin staat dat er in Iran sprake is van systematische vervolging van homo's.

Ten aanzien van Iraanse christenen heeft minister Verdonk besloten het besluit- en vertrekmoratorium te verlengen. Het nieuwe ambtsbericht van Buitenlandse Zaken heeft geen wezenlijk nieuwe feiten aan het licht gebracht, maar wel op enkele punten meer helderheid verschaft De situatie van christenen is echter nog onvoldoende helder. Op grond hiervan is besloten tot het verlengen van het besluit- en vertrekmoratorium tot 19 mei 2007.