GroenLinks

Stop vervolging medicinale wietgebruikers

18 oktober 2006

GroenLinks juicht het toe als mediwiet gebruikers hun eigen wiet mogen telen. Het gerechtshof in Leeuwarden stelt dat het telen van medicinale cannabis voor eigen medicinaal gebruik is toegestaan. Die uitspraak moet landelijk worden nagevolgd: als je wiet teelt voor eigen medisch gebruik mag je niet worden vervolgd.

De minister van VWS is wettelijke verplicht om cannabis voor medische doelen beschikbaar te maken. In de apotheek kan die mediwiet worden gekocht. Voor veel patiënten werkt die wiet echter niet. Bovendien zijn de prijzen vele malen hoger dan in coffeeshops. Deze situatie is GroenLinks al jaren een doorn in het oog. Zieke, soms oude, mensen worden op deze manier gedwongen naar coffeeshops te gaan. Daarom roept GroenLinks de minister van Justitie op om de drugsrichtlijnen van het Openbaar Ministerie zo aan te passen dat er geen tijd en energie meer wordt gestoken in het vervolgen van deze specifieke groep mensen.

Kees Vendrik
Nevin Özütok

Vragen van de leden Vendrik en Özütok aan de ministers van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over telen medicinale wiet


1. Bent u bekend met de uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden dat het telen van medicinale cannabis voor eigen medicinale gebruik is toegestaan?
2. Is bij u bekend dat de twee soorten medicinale cannabis die bij de apotheek verkrijgbaar zijn voor veel patiënten nutteloos zijn? Indien dat niet bekend is, bent u bereid dat te onderzoeken? Indien dat wel bekend is, wat gaat u daar aan doen?
3. Deelt u de mening dat bij het telen van medicinale cannabis voor eigen gebruik het persoonlijk belang het maatschappelijk belang overstijgt?
4. Bent u bereid de richtlijnen van het Openbaar Ministerie dusdanig aan te passen dat mensen die cannabis telen voor eigen medicinaal gebruik niet meer worden vervolgd? Indien u daar niet toe bereid bent, waarom niet?