Gemeente Aalburg


Berichtgeving over dierziekte bluetongue


Op een bedrijf in Sprang Capelle is een besmetting van de dierziekte Bluetongue vastgesteld. Als gevolg daarvan

heeft het ministerie van LNV een 20-kilometergebied rond de genoemde plaats ingesteld. Het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft onderstaande informatie verstrekt voor dit gebied, waartoe ook onze gemeente behoort.

Dit bericht is bestemd voor de bedrijfsmatige en hobbymatige houders van herkauwers in het 20-kilometergebied Zuid-Nederland. Dit gebied is op 16 oktober j.l. uitgebreid omdat op een bedrijf in Sprang Capelle een besmetting van de dierziekte Bluetongue is vastgesteld.

Indien u houder van herkauwers bent in het 20-kilometergebied Zuid-Nederland of Zeeland. zijn er beperkende maatregelen voor u van toepassing. Alleen onder strikte voorwaarden mogen herkauwers naar buiten het 20-kilometer gebied worden vervoerd. Binnen het 20-kilometer gebied is het vervoer van herkauwers wel toegestaan. Daarvoor geldt de voorwaarde dat deze dieren op dat moment niet worden verdacht van bluetongue of besmet verklaard zijn. Omdat het virus wordt overgedragen door bepaalde insectensoorten (zgn. knutten of culicoides), adviseert het Ministerie van LNV u de dieren van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsopgang zodanig op te stallen dat contact met deze insecten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Sinds kort is dit opstallen van herkauwers niet meer verplicht. U bent wel verplicht uw herkauwers, de gebouwen waarin deze dieren zijn ondergebracht en de omgeving daarvan te behandelen met toegelaten insectenbestrijdingsmiddelen. Op deze wijze wordt het contact met de insecten zoveel mogelijk geminimaliseerd en wordt verspreiding van het virus beperkt.

Het totaaloverzicht van de maatregelen, de begrenzing van de 20-kilometergebieden en andere informatie omtrent de dierziekte Bluetongue, zoals de maatregelen in het beperkingsgebied (rest van Nederland), staan op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (www.minlnv.nl/bluetongue). Op deze website wordt de informatie voortdurend actueel gehouden. Het is namelijk mogelijk dat als gevolg van ontwikkelingen omtrent de dierziekte de beperkende maatregelen gewijzigd worden.

Het ministerie van LNV begrijpt dat u mogelijk vragen heeft over de consequenties van de maatregelen voor uw bedrijf. U kunt dan contact opnemen met het LNV-loket (0800-2233322). Openingstijden: op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.