Gemeente Coevorden

Positief besluit voortzetting oudercontactfunctionaris

De gemeente Coevorden stelt eenmalig ruim EUR 25.000 beschikbaar voor de voortzetting van de oudercontactfunctionaris gedurende dit schooljaar. Deze functionaris vormt een belangrijke schakel tussen ouders, leerlingen en scholen om scholen en ouders te helpen met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het gemeentebestuur benadert stichting Welzijn 2000 met de vraag of zij voor het volgende schooljaar 2007-2008 de oudercontactfunctionaris op wil nemen in haar werkzaamheden.

Sinds september 2002 is de oudercontactfunctionaris werkzaam op de openbare basisschool Van Royenschool, christelijke basisschool Mijndert van de Thijnen en de openbare basisschool Wilhelminaschool. Deze scholen hebben voor de financiële middelen die zij hebben ontvangen vanuit het Onderwijskansen Plan Drenthe een oudercontactfunctionaris aangesteld bij Stichting Welzijn 2000.

Hoe preventiever, hoe liever

Uit onderzoek `Hoe preventiever, hoe liever' van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de gemeente Coevorden blijkt dat de tevredenheid van ouders en scholen ten aanzien van de oudercontactfunctionaris zeer groot is. De oudercontactfunctionaris heeft een preventieve en signalerende functie naar de leerlingen en ouders van de betrokken scholen toe. Zij houdt zich niet alleen met onderwijsproblemen bezig, maar ook met jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg. Op deze manier kunnen problemen van diverse aard in een zo vroeg mogelijk stadium tegen worden gegaan

Per 1 augustus 2006 is het Onderwijskansenproject Drenthe beëindigd en daarmee is tevens de bekostiging van de oudercontactfunctionaris gestopt. Vanuit de scholen en Stichting Welzijn 2000 zijn er veel signalen gekomen over het belang van de voortzetting van de functie van oudercontactfunctionaris. De gemeente hecht ook aan de voortzetting van dit succesvolle initiatief en stelt daarom ter overbrugging voor dit schooljaar financiële middelen beschikbaar. Na dit schooljaar dient Stichting Welzijn 2000 in overleg met de betrokken scholen de functie van oudercontactfunctionaris in hun reguliere werkzaamheden te hebben opgenomen.