Ministerie van Economische Zaken


Datum: 18-10-2006


Persbericht

18 oktober 2006


Industriebeleid werpt vruchten af


Met de Industriebrief van 2004 heeft het kabinet de aandacht gericht op verbetering
van het ondernemingsklimaat, het stimuleren van innovatie en waar nodig op specifieke
sectoren. Op al deze gebieden is flinke voortgang geboekt, zo constateert staatssecretaris
Van Gennip in de Tweede Voortgangsrapportage Industriebrief aan de Tweede Kamer.
Zo zullen ondernemers in 2006 en 2007 verder de vruchten gaan plukken van de aanpak
van de druk van wet- en regelgeving. Gemeenten maken werk van hun dienstverlening
aan ondernemers. Het tarief van de vennootschapsbelasting is verlaagd. En om innovatiekansen
te benutten bundelen tientallen bedrijven, kennisinstellingen en andere spelers
hun krachten, ook in de regio. `Thema´s als regeldruk, innovatie en tekorten aan
gekwalificeerd personeel vragen om blijvende aandacht van de overheid´, aldus
de staatssecretaris.

Uit de Tweede Voortgangsrapportage blijkt dat de industrie een belangrijke rol
speelt in het economische herstel van Nederland. De industrie is motor achter
de oplevende Nederlandse exportprestaties en aanjager van innovatie. Uit internationale
vergelijking blijkt dat de Nederlandse industrie prima presteert in bijvoorbeeld
sectoren als basis- en productindustrie, vervoer, bouw en infrastructuur, voeding
en life sciences en de creatieve industrie.

De Nederlandse industrie staat er structureel beter voor dan een aantal jaren
geleden. Opvallende trend is dat de verwevenheid tussen industrie en diensten
toeneemt, ook bij innovatie. Bedrijven opereren in toenemende mate in (internationale)
ketens, waardoor een goede ketenregie van groeiend belang is.
De voortgangsrapportage schetst de vorderingen in de afgelopen jaren bij de aanpak
van wet- en regelgeving, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de verbetering
van de fysieke ruimte en van het fiscaal ondernemingsklimaat, de aansluiting van
onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie en de aandacht voor specifieke sectoren en
groepen van bedrijven zoals de scheepsbouw, starters en snelle groeiers. Nog
steeds zijn de internationale oriëntatie, innovativiteit en creativiteit de sterke
punten van het bedrijfsleven. Dreigend tekort aan technisch geschoold personeel,
het imago van de industrie en congestie vormen in toenemende mate een bedreiging
voor het industriële aanpassings- en vernieuwingsvermogen, constateert Van Gennip.


Gelijktijdig met de voortgangsrapportage presenteert Van Gennip een overzicht
van de activiteiten van het kabinet om de tien meest hinderlijke regels in de
industrie aan te pakken. Dit vormt een reactie op een recent rapport van de commissie
Stevens. De acties hebben o.a. betrekking op de aanpak van vergunningen, het snellen
van nationale koppen in wetgeving en het vergemakkelijken van de naleving van
regels.


De voortgangsrapportage is te vinden op www.ez.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon
0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

Voor journalisten: Gerard Westerhof, persvoorlichter, telefoon (070) 379 7079,
e-mail: g.p.m.westerhof@minez.nl