Gemeente Langedijk


18 oktober 2006

Berkenbomen winnen het van riool

Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de indringende wens van omwonenden. Aanvankelijk leek het erop dat de bomen tussen Rozenlaan en Kastanjelaan het veld moesten ruimen. Ze stonden letterlijk in de weg voor het uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden in Sint Pancras. De gemeente had voor het verwijderen van de bomen gekozen om daarmee de overlast van de rioleringswerkzaamheden voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Door het kappen van de berken, zou de hoofdrijbaan grotendeels in tact blijven. Het gevolg daarvan zou zijn dat de bewoners vrij normaal hun woning konden bereiken. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat sommige delen van de hoofdrijbaan toch moeten worden opgebroken. Het argument `beperken overlast' hield daarmee dus geen stand. Dit gegeven en de wensen van omwonenden hebben de gemeente er toe gebracht de riolering in de weg aan te brengen. De bomen blijven bestaan en de overlast die er toch al zou komen wordt hooguit een beetje erger.