Gemeente Ambt Montfort


Verleende sloopvergunningen (Margrietlaan)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende sloopvergunningen kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg. Het bezwaarschrift moet uw naam en het adres bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden waarom u bezwaar maakt.

Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift kan worden gewacht kunt u bij de president van de Arrondissementsrechtbank Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening aanvragen.

Bekendmaking d.d. 12 oktober 2006:

- slopen van een dak van een garage, Margrietlaan 56 te Posterholt.