D66

Het kabinet heeft besloten om homoseksuele asielzoekers niet terug te sturen naar Iran. Ze komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning in Nederland. Een keuze van levensbelang, aldus Ursie Lambrechts (D66).

Op 19 juli 2005 werden twee jonge homoseksuelen in Iran geëxecuteerd. Vanaf dat moment dringt D66 er op aan dat homoseksuele asielzoekers uit Iran in Nederland mogen blijven. In Kamervragen direct na de executies verzochten Lambrechts en Van der Laan om een uitzetstop voor homos naar Iran, die uiteindelijk door de regering werd toegezegd.

In februari 2006 besloot minister Verdonk echter dat homoseksuele asielzoekers toch konden worden teruggestuurd. Dit terwijl mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ook toen al constateerde dat er in Iran niet alleen de doodstraf op homoseksuele handelingen staat, maar dat homoseksuelen er ook daadwerkelijk worden vervolgd, gemarteld en ter dood gebracht. De minister meende echter dat het in Iran voor homoseksuele mannen en vrouwen niet totaal onmogelijk is om op maatschappelijk en sociaal gebied te functioneren en dat het daarbij wel zaak is niet al te openlijk voor de seksuele geaardheid uit te komen.

Onder zware druk van coalitiepartij D66 en de belangenorganisatie voor homoseksuelen COC Nederland besloot de regering in april het uitzetmoratorium alsnog te verlengen om de situatie in Iran nader te onderzoeken. Uit dat onderzoek is nu gebleken dat er in het land inderdaad sprake is van systematische vervolging van homoseksuelen.

Dit besluit is van levensbelang voor Iraanse homoseksuelen in Nederland. Zij hebben anderhalf jaar lang in tergende onzekerheid geleefd of zij zouden worden teruggestuurd naar een land waar op homoseksuele handelingen de doodstraf staat. Gelukkig constateert nu ook minister Verdonk dat dat volstrekt onverantwoord is, zegt Lambrechts.

Ook Iraanse christenen mogen voorlopig in Nederland blijven. Voor hen geldt een uitzetmoratorium tot mei 2007. Over het lot van transseksuele asielzoekers uit Iran bestaat nog onduidelijkheid.

_______________________

29 juli 2005, Vergaderjaar 20042005, Aanhangsel van de Handelingen, 2289 en 19 augustus 2005, Vergaderjaar 20042005, Aanhangsel van de Handelingen, 2040520010.

18-10-2006 11:26