D66

De Tweede Kamer heeft ingestemd met twee voorstellen van D66 om de internationalisering in het voortgezet onderwijs te bevorderen. Daardoor wordt geld vrijgemaakt voor het Internationaal Baccalaureaat en een vestiging van United World College in Maastricht.

Het Internationaal Baccalaureaat (IB) is een internationaal georiënteerde onderwijsvorm voor de laatste twee jaar van het voortgezet onderwijs. Het IB wordt wereldwijd aangeboden en geeft toegang tot iedere universiteit ter wereld. In andere landen is het IB vrij toegankelijk voor alle leerlingen, maar in Nederland konden tot nu toe alleen kinderen van buitenlandse ouders en kinderen van Nederlandse ouders met een internationale carrière aan het IB deelnemen. Nederland is naast Libanon het enige land dat een dergelijke restrictie kent.

D66-Kamerlid Ursie Lambrechts zet zich al twee jaar in om het IB ook voor reguliere leerlingen toegankelijk te maken. Nadat eerder al een voorstel van haar werd aangenomen het IB breder open te stellen, heeft Lambrechts nu ook voor elkaar gekregen dat Nederlandse leerlingen die het IB gaan volgen dezelfde bekostiging krijgen als hun internationale klasgenootjes. Lambrechts: Het IB is iets duurder dan regulier voortgezet onderwijs. Om deze succesvolle methode voor iedereen toegankelijk te maken moet de overheid zorgen dat ook kinderen van minder draagkrachtige ouders deel kunnen nemen.

Een ander voorstel van Lambrechts werd ook omarmd door de Kamer. Dit voorstel vraagt de regering om leerlingen van het op te richten United World College in Maastricht dezelfde bekostiging te geven als andere internationale leerlingen in het voortgezet onderwijs. United World Colleges zijn scholen voor voortgezet onderwijs waar getalenteerde jongeren uit alle windstreken samen studeren en zo elkaars cultuur en leefwereld beter leren begrijpen. Inmiddels zijn er wereldwijd 11 van dergelijke scholen.

Lambrechts is erg blij dat door deze twee initiatieven meer Nederlandse jongeren de kans krijgen internationaal georiënteerd onderwijs te volgen: Jongeren met internationale interesse kunnen zich ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers. Daar zullen ze in de toekomst veel voordeel van hebben.

18-10-2006 10:29