Gemeente Tiel


Besluitvorming pand Bellevue aangehouden

De burgemeester van de gemeente Tiel heeft aanwijzigingen dat verschillende raadsleden mogelijk onoorbaar zijn benaderd over het uitbrengen van hun stem. Op inititatief van het openbaar ministerie wordt op dit moment onderzoek ingesteld.

Na een spoedberaad op 17 oktober 2006 tussen burgemeester, wethouders en de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de raad (seniorenconvent ) is besloten de raad voor te stellen het agendapunt Bellevue aan te houden.

Nadat in de vorige raadsvergadering de stemmen staakten zou hierover in de raadsvergadering van 18 oktober 2006 weer worden gestemd. Het pand Bellevue is een markant pand aan de Waal. De vraag is of dit pand een horeca- of een woonhuisbestemming krijgt. Deze vraag houdt de gemoederen in Tiel al lange tijd bezig.

Om de schijn te vermijden dat door de benadering de stemming 'voor of tegen' het voorstel op enigerlei wijze onoorbaar beïnvloed wordt, is besloten de raad voor te stellen de stemming over het agendapunt aan te houden totdat meer duidelijkheid is verkregen over de resultaten van het onderzoek.

stuur naar een bekende stuur naar een bekende Laatst bijgewerkt: 18 oktober 2006