Gemeente Hengelo

Hengelose aandachtswijk Berflo Es krijgt buurtbeheer

Door buurtbeheer in de wijk Berflo Es wordt de woonomgeving van de 8000 inwoners tellende wijk verbeterd. Er is bijna 60.000 euro beschikbaar gesteld door verschillende partijen om buurtbeheer in de Berflo Es op te zetten. Het idee buurtbeheer komt van de initiatiefgroep Buurtbeheer Berflo Es.

Onderhoud en veiligheid

Er komt een fysiek buurtbeheer en sociaal buurtbeheer. Fysiek buurtbeheer betekent het verbeteren van de directe leefomgeving. Bewoners, gemeente en dienstverlenende instellingen zetten zich in om bijvoorbeeld het probleem van kapotte bestrating of zwerfvuil aan te pakken, of om de buurt veiliger te maken door beter verlichte paden. Andere voorbeelden zijn: het instellen van een klusjesdienst die tegen betaling werkzaamheden in en om het huis uitvoert en buurtpreventie om de wijk veiliger te maken. Ook is het de bedoeling om regelmatig een wijkschouw te houden om de zwakke punten in het onderhoud van de wijk op te sporen en te herstellen.

Verantwoordelijk voelen

Sociaal buurtbeheer betekent bewoners intensief betrekken bij hun eigen woon- en leefomgeving, zodat bewoners zichzelf verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en een actieve rol spelen om de omgeving te verbeteren. Er worden bijvoorbeeld tuinwedstrijden gehouden, zo kunnen buurtbewoners samen de buurt opvrolijken door hun eigen tuinen te veranderen. Ook komt er een frontoffice in de wijk, waar vraag en aanbod worden afgestemd binnen de wijk. In wijkwelzijnsvoorziening TwekkelerWegKwartier wordt waarschijnlijk de frontoffice gevestigd.