Digitale Gemeente Houten

CDA wil burgers regels laten toetsen

woensdag 18 oktober 2006 - Bron: Trefpunt - Léon van Zijl

Regels zijn ooit met een doel geformuleerd. De vraag is of dat doel nu nog maatschappelijk relevant is. Om een antwoord op die vraag te krijgen, diende de CDA-fractie gisteren in de commissie bestuur een initiatief-voorstel in. Zij willen dat Houten zijn burgers betrekt bij het beoordelen van overbodige- regelgeving.

Met dit initiatiefvoorstel wil het CDA meer druk zetten op het voornemen van het college om de regelgeving aan te pakken. Naar de mening van het CDA verloopt de aanpak te traag. Daarnaast willen zij een bredere aanpak door burgers en organisaties in Houten bij dit proces te betrekken.
In de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad werkte CDA-lijsttrekker Ton Strien zijn ideeën over de regelgeving nader uit. De fractie wil een taakgroep van gemeentepersoneel èn burgers instellen die in maximaal vier jaar de gemeentelijke regels en de talloze vergunnings- en ontheffingsvoorschriften doorlicht. Deze groep brengt vervolgens periodiek advies uit aan de gemeenteraad over de mogelijkheden van vermindering en vereenvoudiging van regels. Daarmee wordt bereikt dat niet alleen de regels worden vereenvoudigd of afgeschaft, maar wordt ook recht gedaan aan de wens van veel burgers om meer betrokken te worden bij het reilen en zeilen van de gemeente.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2006 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).