Digitale Gemeente Houten

Bunnik en Houten zoeken samen verkeersoplossing

woensdag 18 oktober 2006 - Bron: Trefpunt - Léon van Zijl

Met een stevige motie zette de Bunnikse raad begin vorige week de besprekingen met Houten over een aansluiting naar de A12 over hun grondgebied op scherp. Donderdag bespraken politici uit beide gemeenten de wensen en (on)mogelijkheden. Toch is het in beider belang er gezamenlijk uit te komen. Dat uitgangspunt moet centraal blijven staan, onderstreepte wethouder Joost van Oostrum nog maar eens.

Voor de aanleg van een nieuwe (snel)weg -de huidige verbindingen zijn al jaren ontoereikend- moet een Milieu Effect Rapportage (MER) worden gemaakt. Daarin wordt gekeken welke gevolgen elk der bedachte varianten heeft op de leefomgeving. In april komt daar, als het onderzoek is afgerond, de meest milieu-vriendelijke oplossing uit. In de uiteindelijke keuze spelen echter nog allerlei andere aspecten mee. Verkeerstechisch zijn er drie het meest kansrijk, maar dat hangt er vanaf of je het aan een politicus uit Houten of uit Bunnik vraagt. Die laatste willen graag een verbinding via of langs de Mereveldseweg, maar dat stuit in Houten op veel weerstand. Het is een hoofdverbindingsroute voor fietsers naar Utrecht, geeft problemen bij het golfterrein en is vrijwel niet zonder problemen op de noordelijke Rondweg aan te sluiten. Andersom is in Bunnik over de Houtense voorkeur via het Rijsbruggerweg-tracé- al gezegd dat die op de grootst mogelijke bezwaren stuit. Een een verbinding via of langs de Houtenseweg met een afbuiging in de N229 bij Odijk de zogenoemde bewonersvariant- zou weleens het meest kansrijk kunnen zijn. Houten wil met alle macht eind 2010 van de nieuwe verbinding gebruik kunnen maken, maar nu al is duidelijk dat dat zeer moeilijk haalbaar zal zijn. Daarover moet in het voorjaar van 2007 duidelijkheid komen.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2006 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).