Time : 12:23:49
Date : 18 October 2006
Sender Name: FAVV-AFSCA

FAVV: Een geval van paramyxo bij duiven in Koningshooikt

Het Voedselagentschap heeft paramyxo vastgesteld bij duiven behorende aan een duivenliefhebber in Koningshooikt (deelgemeente van Lier , provincie Antwerpen).

Met paramyxo wordt de milde vorm van het Newcastle disease (NCD) bij duiven bedoeld.

Het is een totaal andere ziekte dan de klassieke vogelpest of aviaire influenza. Aan de oorsprong liggen trouwens twee verschillende soorten virus. Het Voedselagentschap herinnert er aan dat het hier niet over klassieke vogelpest gaat.

Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door het NCD-virus (een paramyxovirus) , waarvan verschillende stammen bestaan. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig.

Bij besmetting met een erg agressieve stam, treden bij de zieke dieren dikwijls zenuwsymptomen en een massale sterfte op.

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

De maatregelen

De burgemeester van Lier werd op de hoogte gebracht van dit geval van Newcastle disease en werd verzocht de nodige maatregelen te treffen.

Deze houden in :


- afbakening van een beschermingsgebied met een straal van 500 meter, in dit gebied geldt ;


- een verzamelverbod voor pluimvee ;


- alle houders van duiven of pluimvee (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) dienen deze dieren te laten vaccineren ;


- duiven en pluimvee mogen het gebied verlaten enkel met de bestemming van een door de inspecteur-dierenarts aangeduide slachthuis ;


- ieder ander vervoer van duiven of pluimvee binnen het gebied is verbod.

Deze bepalingen blijven ten minste 21 dagen na de verklaring van de haard van kracht. Ter informatie voegen wij er aan toe dat er zich binnen deze 500 m zone geen professionele pluimveebedrijven bevinden.

Vaccinatie

In België moeten sinds 1993 alle dieren van professionele pluimveehouderijen tegen NCD worden gevaccineerd. Pluimvee voor eigen gebruik (minder dan 100 stuks) hoeft niet gevaccineerd te worden. Dankzij deze verplichte vaccinatie is de kans op een uitbraak klein en is het risico van verspreiding van het virus beperkt. Sinds het begin van de vaccinatieplicht is er dan ook geen enkel geval van NCD meer geconstateerd in een professionele pluimveehouderij.

Verder moet alle pluimvee op verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, prijskampen, markten zijn te beschouwen als verzamelingen) ingeënt zijn tegen NCD.

Ook duiven die deelnemen aan wedstrijden (vluchten) en verzamelingen, moeten tegen NCD worden gevaccineerd. Het FAVV verzoekt duivenliefhebbers uitdrukkelijk alle duiven op het hok te laten vaccineren (niet alleen de groepen die deelnemen aan wedstrijden) en de vaccinatie op een zorgvuldige en reglementaire manier te laten uitvoeren.

Ons volledig dossier over NCD is raadpleegbaar op de website van het Beroepssectoren >
Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle
disease

contactpersoon voor de nederlandstalige pers: pascal houbaert 0475 20 66 73
contactpersoon voor de franstalige pers: pierre cassart 0477 69 35 65

URL: http://www.favv.be