Deelgemeente Hoogvliet Rotterdam

Voorzieningenrechter wijst verzoek bewoners tegen jongerenwoonunits af

De voorzieningenrechter mr.A. Verweij heeft op 16 oktober het verzoek om een voorlopige voorziening van dhr. A.E.Vrauwdeunt namens bewoners van de Grondelstraat en de Karperstraat afgewezen. De bewoners hadden bezwaren tegen de verleende bouwvergunning van het Dagelijks Bestuur van Hoogvliet aan Woonbron voor 16 tijdelijke woonunits voor jongeren aan de Stek (nabij het metrostration Zalmplaat).

Een aantal bewoners van de Grondelstraat en de Karperstraat had de tijdelijkheid van de woonunits betwijfeld. Anders dan de rechter in de zaak van de woonunits aan de Safraanstraat, was rechter Verweij er nu van overtuigd, dat de jongerenwoningen rond 2010 weer zullen verdwijnen, voornamelijk omdat op dezelfde plek de Campus wordt gebouwd, hetgeen niet te combineren is.

Ook veegde de rechter de vloer aan met de andere bezwaren van de bewoners: voor de gevreesde overlast door jongeren zijn geen aanwijzingen, het uitzicht kan niet bedorven worden want de bezwaarde bewoners kijken uit op een ander deel van de wijk dan waar de woonunits komen en van het onderlopen van kelders als gevolg van wateroverlast kan ook al geen sprake zijn, omdat de woningen helemaal geen kelder hebben.