Gemeente Voorschoten

Persberichten - Ontmoeting colleges van B&W Wassenaar en Voorschoten Uitgebracht op: woensdag 18 oktober 2006

In de reeks kennismakingsgesprekken die zowel het college van B&W van Wassenaar als het college van B&W van Voorschoten voeren met colleges van de omliggende gemeenten, troffen de beide colleges elkaar op dinsdag 17 oktober 2006 in Wassenaar. Over de volgende drie onderwerpen zijn nadere afspraken gemaakt:

Buslijn 65
De bestuurders van deze gemeente hebben gezamenlijk het belang onderstreept van het instandhouden van buslijn 65, de enige buslijn tussen Wassenaar en Voorschoten. De lijn kan opgewaardeerd worden door bijvoorbeeld een extra halte ter hoogte van Den Deijl te realiseren.

Pact van Duivenvoorde
Er is afgesproken om de samenwerking binnen het Pact van Duivenvoorde te intensiveren en het gebied beter op de kaart te zetten. Het gebied, dé groene buffer tussen Den Haag en Leiden en dé groene verbinding van de kust naar het Groene Hart, heeft recreatieve en landschappelijke kwaliteiten die van grote waarde zijn in de Randstad. Door de goede bereikbaarheid vanuit de steden in de zuidelijke Randstad draagt het gebied bij aan het internationale vestigingsklimaat in de Randstad.

Rijnlandroute
De gezamenlijke colleges van B&W onderschrijven het belang van de gewenste verbindingsweg in de as Leiden Katwijk voor de regio Holland Rijnland. De beste inpassing van de weg is de Korte Vliet Variant. De ondergrondse ligging houdt echt rekening met milieu, natuur, woon- en leefklimaat in de regio, maar biedt ook een verantwoorde groei voor woningbouw, economie en recreatie. De Korte Vliet Variant draagt het meeste bij aan het oplossen van verkeersknelpunten (o.a. ontlasting A44 en het knooppunt Leiden-West) in onze regio.


- einde bericht -