TNS NIPO


18 oktober 2006

Rijkste Nederlanders doneren minste geld aan liefdadigheid

In 1992 werd 16 oktober door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 'Werelddag van verzet tegen extreme armoede'. Het doel was om mensen meer bewust te maken van hun minder bedeelde medemens en om ze aan te zetten tot liefdadigheid. TNS NIPO en Gallup International onderzochten hoeveel geld de Nederlander besteedt aan liefdadigheid. Resultaat: gemiddeld 1,1 procent van het inkomen.

In de afgelopen twaalf maanden hebben Nederlanders gemiddeld 1,1 procent van hun inkomen gedoneerd aan liefdadigheid of hulp in ontwikkelingslanden. Eén op de zes Nederlanders (17%) geeft echter helemaal geen geld uit aan liefdadigheid.

Opvallend is dat de Nederlanders met een lager inkomen (tot EUR 23.000 netto per jaar) relatief het gulst zijn: gemiddeld besteden zij 1,4 procent van hun inkomen aan liefdadigheid. De Nederlanders met het hoogste inkomen (EUR 45.000 of meer netto per jaar) daarentegen, besteden gemiddeld net iets minder geld dan de rest (1,0% van hun inkomen versus 1,1%).

---

1 | Laagste inkomens geven het meest

---

Percentage van inkomen gegeven aan liefdadigheid in de afgelopen 12 maanden % Tot EUR 23.000 1,4 EUR 23.000 - EUR 28.500 1,3 EUR 28.500 - EUR 34.000 0,9 EUR 34.000 - EUR 45.000 1,1 EUR 45.000 of meer 1,0 Gemiddeld 1,1
---

Nederlanders die in 2003 GroenLinks of CDA stemden gaven het meest; 1,6% van deze inkomens ging naar liefdadigheid. Opvallend genoeg gaf een derde (27%) van de SP- stemmers niets aan liefdadigheid; gemiddeld gaven zij 1,0 procent. Ook van de LPF- stemmers destijds gaf 37% niets aan liefdadigheid; zij geven dan ook het minst van iedereen.
---

1 | GroenLinks-stemmers geven meest aan liefdadigheid
---

Percentage van inkomen gegeven aan liefdadigheid in de afgelopen 12 maanden % GroenLinks 1,6 CDA 1,6 SP 1,0 VVD 0,8 PvdA 0,6 LPF 0,5 Gemiddeld 1,1
---

C0521 | TNS NIPObase CASI | Het onderzoek 'The Voice of the People' van Gallup International is in Nederland uitgevoerd door TNS NIPO. Het veldwerk vond plaats van 23 t/m 28 augustus 2006. In het onderzoek zijn 1139 respondenten ondervraagd (n=1.139).

Bij publicatie of verspreiding de bron TNS NIPO/ RTL Nieuws vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Anouk van Drunen (tel: 020 522 54 46).