Gemeente Bussum

Brede school

Het Brede schoolproject heeft een belangrijk punt bereikt.

Na jarenlange voorbereidingen zitten alle losse eindjes van dit omvangrijke project nu aan elkaar. Dit betekent dat wanneer de gemeenteraad op 9 november het krediet voteert, de plannen kunnen worden uitgevoerd. In de zomer van 2009 zal het nieuw te bouwen schoolgebouw door de Bussumse Brede school in gebruik genomen worden.

Het programma van eisen van de Brede school is op 10 oktober jl. vastgesteld door het college. Op de huidige locatie van De Zonnewijzer komen twee scholen met in totaal 17 groepsruimten. Verder komen er ruimtes voor de GGD, kinderopvang, buitenschoolse opvang, twee peuterspeelzalen, jeugdbibliotheek, toneelruimte voor Jeugdpodium en GMT en gezamenlijke ruimtes voor bijvoorbeeld personeel, vergaderen, berging, keuken etc. Tevens worden er binnen het Brede schoolproject circa dertig woningen gerealiseerd.

Aanbesteding
Binnenkort wordt de bouw van het project Europees aanbesteed. Na de selectieprocedure zal met de partij die de economisch meest voordelige aanbieding doet in zee worden gegaan. In december 2007 moet met de bouw worden begonnen.

Parkeren
Vanwege het grote aantal functies dat in de Brede school wordt ondergebracht en de dertig woningen die hierbij worden gerealiseerd, moeten de plaatsen voor parkeren met 111 plaatsen worden uitgebreid. Hiervan komen 24 plaatsen op maaiveld en 87 in een geheel of half verdiepte parkeervoorziening.