Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland

Belediging van politieambtenaren

Kampen, 18-10-2006

Een 20-jarige automobiliste uit Lelystad is dinsdag rond 17.30 uur aangehouden voor het beledigen van politieagenten. De verdachte was niet handsfree aan het bellen in de auto, droeg geen gordel en verleende geen voorrang aan een medeweggebruiker. Zij werd daarop door agenten aangesproken ter hoogte van de Stadsbrug. Nadat zij was gewezen op de geconstateerde overtredingen ontstond er een twistgesprek. Hierbij ging de verdachte over tot belediging van de betrokken politiemensen. Zij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Naast de bekeuringen voor de verkeersovertredingen krijgt ze ook een proces-verbaal voor belediging.