Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Papieren rompslomp omzetstatistiek verleden tijd

18 oktober 2006

Minister Nicolaï geeft het startsein Vandaag heeft minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties het startsein gegeven voor een proef om omzetstatistieken niet meer schriftelijk maar automatisch en elektronisch aan te leveren. Hierdoor gaan de administratieve lasten van ondernemers omlaag.
---

40.000 bedrijven moeten hun omzetstatistieken sturen aan het CBS; 20.000 moeten dat maandelijks doen en nog eens 20.000 op kwartaalbasis. Dit gaat totnogtoe via formulieren die steeds opnieuw ingevuld en opgestuurd moeten worden. Tijdens de vandaag gestarte proef Elektronische Gestandaardiseerde Statistiekuitvraag worden de omzetgegevens automatisch en elektronisch doorgestuurd. Dit maakt een eind aan veel administratieve rompslomp wat ondernemers veel tijd oplevert. De proef past binnen het beleid van het kabinet om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven terug te dringen.

De deelnemende bedrijven laten gedurende tenminste drie maanden de omzetgegevens automatisch uit hun kassasystemen of administratieve software naar één centraal punt doorsturen: de Overheidstransactiepoort. Deze voorziening zorgt ervoor dat de gegevens meervoudig gebruikt kunnen worden door het door te sturen naar het CBS, het bedrijfschap Horeca en Catering en/of het hoofdbedrijfsschap Detailhandel. Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van de ondernemer.

Minister Nicolaï gooit een formulier in de papierversnipperaar De actuele omzetindicatoren zijn van belang voor de overheid, bedrijfsorganisaties en ondernemingen. Nu nog maakt de overheid gebruik van papieren of elektronische formulieren die maandelijks moeten worden ingevuld. Eigenlijk onnodig, want deze cijfers zitten al in het pakket waar de ondernemer mee werkt. In de praktijkproef wordt daar handig gebruik van gemaakt. Enkele leveranciers van administratieve software en kassasystemen hebben hun software geschikt gemaakt voor deze proef. De cijfers worden nu vanuit die software elektronisch doorgegeven aan de Overheidstransactiepoort. Daardoor heeft de ondernemer geen omkijken meer naar het verplicht aanleveren van gegevens voor de kortetermijnomzet statistiek.

De EGS praktijkproef is een initiatief van het CBS, bedrijfschap Horeca en Catering, hoofdbedrijfsschap Detailhandel, het ministerie van Economische Zaken en de Overheidstransactiepoort (GBO.Overheid). De softwareleveranciers die daaraan meewerken zijn Quadrant (King), Newway (BlueRetail) en EBP-Groep (PosManager+).