Partij van de Arbeid


Den Haag, 18 oktober 2006PvdA wil steun slachtoffers in Ivoorkust


De PvdA wil een fonds voor slachtoffers van de giframp in Ivoorkust. Dit fonds moet de slachtoffers ondersteunen bij de rechtszaak tegen Trafigura, de eigenaar van het schip dat het giftige afval dumpte. Daarnaast vindt de PvdA dat Nederland als eerste de oproep van de Verenigde Naties voor geld om het gif op te ruimen moet ondersteunen.


Vandaag zal de Nederlandse advocaat Bob van der Goen, namens de slachtoffers, het bedrijf Trafigura officieel aansprakelijk stellen voor de geleden schade. In september van dit jaar dumpte de boot Probo Koala (eigendom van het Nederlandse bedrijf Trafigura) giftig afval in de hoofdstad van Ivoorkust, Abidjan. Dit leidde vermoedelijk tot tien doden en tienduizenden gewonden. Onderzoek zal nog moeten uitwijzen of de Nederlandse autoriteiten fouten hebben gemaakt door de Probo Koala te laten vertrekken uit Amsterdam, met het giftige afval aan boord.


Voor deze rechtszaak zal omvangrijk onderzoek op verschillende locaties in Ivoorkust, Nederland en Estland nodig zijn. De PvdA vindt dat de slachtoffers recht hebben op ondersteuning bij hun strijd voor gerechtigheid. De financiële middelen van de slachtoffers zijn zeer beperkt. Zonder extra geld zullen de slachtoffers in Ivoorkust waarschijnlijk het onderspit delven in deze zaak. Daarom wil de PvdA dat de Nederlandse overheid een fonds opricht om rechtsbijstand aan de slachtoffers te verlenen. De PvdA vindt dat de Nederlandse overheid hiertoe moreel verplicht is, gezien de verantwoordelijkheid van Nederland voor het laten vertrekken van het schip.


Volgende week komen de Verenigde Naties met een verzoek aan de internationale gemeenschap om geld ter beschikking te stellen om de schade in Ivoorkust te herstellen. De PvdA vindt dat Nederland als eerste een royale bijdrage moet leveren en roept de Minister van Ontwikkelingssamenwerking op om hier alvast geld voor te reserveren.
Partij van de Arbeid