VVD


vvd

18-10-2006

VVD wil stop op witten illegalen door Zuid-Europese EU-lidstaten en pauze in de uitbreiding van de Unie

VVD-woordvoerder Europa Hans van Baalen heeft de minister-president met klem gevraagd zich tijdens de aankomende Europese Raad sterk te maken voor een stop op het witten van illegale immigranten en afgewezen asielzoekers in Spanje, Italië en Griekenland.

Jaarlijks worden honderduizenden illegalen toch gelegaliseerd. Dat heeft een enorme aanzuigende werking op gelukszoekers uit Afrika. Tevens kunnen gelegaliseerden zich vrij in de EU bewegen en naar het Noorden van de Unie trekken, hetgeen ook gebeurt. Van Baalen hekelde de onverantwoordelijke politiek van Zuidelijke EU-lidstaten en noemde een moratorium de enige mogelijkheid om het vertrouwen op dit punt te herstellen.

Tevens verlangde en kreeg de VVD de toezegging van de regering dat zij niet zal meewerken aan een verdere uitbreiding van de Europese Unie vóórdat het Verdrag van Nice, dat voor ten hoogste 27 lidstaten is bedoeld, is aangepast. Met de toetreding van Bulgarije en Roemenië is het aantal van 27 EU-lidstaten bereikt. De aanpassing van Nice moet tot een efficiëntere besluitvorming in de Unie leiden. Hans van Baalen wil geen Europese Grondwet, al dan niet in de light-variant, maar verder met een gemoderniseerd Verdrag van Nice.

Woensdag 18 oktober 2006

Hans van Baalen: j.vbaalen@tweedekamer.nl