Gemeente Twenterand


Doorgaand transport gebonden aan bepaalde wegen Voorstel routering transport gevaarlijke stoffen gemeente Twenterand

Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand stelt de gemeenteraad voor een aantal weggedeelten aan te wijzen als verplichte route voor transport van gevaarlijke, routeplichtige stoffen. Het gaat hierbij kort samengevat om brandbare gassen (bijv. LPG en propaan), giftige en bijtende gassen (bijv. chloor en ammoniak) en ontploffingsgevaarlijke stoffen (bijv. munitie en vuurwerk) Het gaat om onderstaande weggedeelten:


· Rijksweg N36 vanaf de gemeentegrens met Almelo tot aan de gemeentegrens met Hardenberg;

· De provinciale weg N341 vanaf de aansluiting met de N36 tot aan de gemeentegrens met Hardenberg;

· De provinciale weg N343 van de gemeentegrens met Hardenberg tot aan de gemeentegrens met Tubbergen;

· De Oosterweilandweg vanaf de aansluiting met de N36 tot aan de gemeentegrens met Almelo;

(deze route zal in 2008 komen te vervallen als de A35 gereed is)

Zodra dit voorstel door de raad is aangenomen (nog dit jaar) plaatst de gemeente hier de benodigde borden, zodat de wegen ook als zodanig herkenbaar zijn.

Door het vaststellen van een route wordt het doorgaande transport gebonden aan het volgen van bepaalde wegen. Het bestemmingsverkeer dat dient af te wijken van de route, dient een ontheffing aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen vervolgens voorwaarden stellen aan de ontheffing, waardoor een veilige route naar de bestemming gereguleerd kan worden. Bovendien geven de ontheffingen beter inzicht in de aard en omvang van het transport.

De route maakt deel uit van het regionale en provinciale voorgestelde routenetwerk voor transport van gevaarlijke stoffen, sluit tevens aan op de vrijgegeven rijks- en provinciale wegen en sluit aan op de (voorgenomen) routering van de buurgemeenten Hardenberg, Ommen, Hellendoorn, Wierden, Almelo en Tubbergen.