VVD


18-10-2006

Zsolt Szabo: VVD blij met Nobelprijs voor Muhammed Yunus

De VVD heeft met veel genoegen kennis genomen van de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan professor Muhammed Yunus, oprichter van de Grameen bank in Bangladesh.

Yunus die sinds 1976 actief is in het verlenen van kredieten aan de allerarmste in zijn land is de belangrijkste grondlegger van de moderne ontwikkelingsfilosofie die er van uit gaat dat hulp aan armen niets opschiet met liefdadigheid aangezien dat juist tot blijvende afhankelijkheid en armoede leidt.

Yunus zijn aanpak is een unieke combinatie van activiteiten die leiden tot duurzame ontwikkeling. De Grameen bank verstrekt kredieten en pensioenvoorzieningen aan de bevolking en combineert dit met investeringen in moderne informatietechnologie die ter beschikking wordt gesteld aan de kredietnemers. Yunus is ondermeer zelf eigenaar van een mobiele telefonie onderneming en een belangrijke serviceprovider. Deze aanpak geeft de bevolking de mogelijkheid via de kredieten productie te starten en via de telecommunicatie de producten aan de man te brengen. Als in een tot voor kort straatarm en afgeschreven land als Bangladesh deze succesformule werkt moet deze ook naar het Afrikaans continent kunnen worden geëxporteerd. ´Vandaar dat het goed is om te zien dat Yunus en zijn bank de laatste jaren in meer dan 36 landen projecten zijn opgestart´ concludeert Szabo die eerder dit jaar een bezoek bracht aan professor Yunus in Bangladesh.

woensdag 18 oktober 2006

voor nadere informatie: z.szabo@tweedekamer.nl of 070-318.29.14