Gemeente Smallingerland

Gezonde financiële positie
18 oktober 2006

De gemeente heeft de financiën goed op orde. In de komende vier jaar vertoont de begroting jaarlijks een overschot van ⬠2,2 miljoen. Daarnaast is er in die periode ook nog eens ⬠12,5 miljoen eenmalig geld beschikbaar. Dat blijkt uit het beleidsplan 2007-2010 (de meerjarenbegroting) die het college eind vorige week presenteerde. Het college stelt voor deze bedragen nu niet uit te geven, maar te sparen. Het college denkt namelijk veel geld nodig te hebben voor de realisering van drie grote ambities uit het collegeprogramma. Dat zijn: cultuur, het "Berenat" (een nieuw meer bij Oudega) en verbetering van wijkcentra en dorpshuizen.

Hogere uitkeringen dan verwacht van het Rijk zijn de belangrijkste verklaring voor de extra inkomsten. De eenmalige ruimte is een optelsom van verschillende voor- en nadelen.

Met het meerjarenperspectief begin dit jaar besloot de raad al tot het besteden van ca. â¬3,3 miljoen structureel en ca. ⬠16 miljoen eenmalig in 2007. Enkele belangrijke structurele posten daarbinnen zijn:

* ⬠1,9 miljoen voor onderwijshuisvesting
* ⬠140.000 voor bovenwijkse jongerenvoorzieningen
* ⬠135.000 extra voor het armoedebeleid

Eenmalig geld gaat in 2007 naar o.a.:

* ⬠3 miljoen voor de cultuurclustering

* â¬1,2 miljoen herinrichting Slingepark

* ruim ⬠4 miljoen voor de Centrumplannen
* ruim ⬠1,6 miljoen voor diverse Baggerprojecten en
* ⬠0,5 miljoen voor het verbeteren van sportaccommodaties.

Het beleidsplan wordt op 7 november door de raad behandeld.