Gemeente Langedijk


18 oktober 2006

Woonzorghuis Dorpsstraat 96

De gemeente heeft het voornemen medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een woonzorghuis aan de Dorpsstraat 96 in Broek op Langedijk. Op het perceel komen twaalf wooneenheden voor twaalf bewoners. Ook worden twee appartementen gebouwd voor medewerkers. Op deze manier wonen de cliënten weliswaar onder begeleiding, maar toch zo veel mogelijk zelfstandig.

Voor het bouwplan is inmiddels een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Alle woonruimten worden ondergebracht in vier aaneengeschakelde kappen. Deze kappen zijn verschillend voor wat betreft nokhoogte en dakhelling. Het pand ligt iets naar achteren op het perceel en lijkt daarmee los te liggen van de lintbebouwing. Toch blijft het wel deel uitmaken van de lintbebouwing. Net als de vroegere bebouwing op dit perceel is het pand georiënteerd op het water aan de noordzijde. De grond langs het water, aan de noord- en oostkant van het perceel, wordt ingericht als openbaar gebied. Door de aanleg van een voetpad kan men hier in de toekomst naar een klein pleintje lopen. Dit pleintje biedt uitzicht op het Oosterdelgebied.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 3 oktober de ruimtelijke onderbouwing van het woonzorghuis vastgesteld. Omdat binnen het geldende bestemmingsplan een voorziening als een woonzorghuis niet mogelijk is, wordt na vaststelling door de raad een vrijstellingsprocedure opgestart.