CBS

Industriemonitor
Woensdag 18 oktober 2006 14:00
Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

Juli 2006 was een goede maand voor de textiel-, kleding- en lederindustrie. De waarde van de orderontvangsten was hoger dan in juni 2005 en het volume van de gemiddelde dagproductie (productievolume) was groter. Ook werd er meer omzet gerealiseerd. Daarbij leidden de iets hogere afzetprijzen tot een volume van de gemiddelde dagomzet dat iets groter was.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juli 2006 t.o.v. juli 2005)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet hoger in juli

In juli 2006 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie ruim
1,5 procent meer omzet gerealiseerd dan in juli 2005. Op de binnenlandse markt was de omzet bijna 2,5 procent hoger. Buiten onze landsgrenzen werd bijna 1,5 procent meer omzet geboekt. De iets hogere afzetprijzen leidden tot een omzetvolume per werkdag dat 1 procent groter was dan dat in juli vorig jaar. Op de buitenlandse markt was dit volume vrijwel even groot als in juli 2005. In eigen land werden ruim 2 procent meer producten verkocht.

Meer orders

De waarde van de orderontvangsten van de textiel-, kleding- en lederindustrie lag in juli een krappe 2,5 procent hoger dan in dezelfde maand in 2005. Het is al voor de negende maand op rij dat de ontvangen orders een hogere waarde hebben dan in de vergelijkbare maand van het jaar daarvoor.

Ook prijzen hoger

De verbruiksprijzen van deze branche lagen in juli 2006 ruim 3 procent boven het niveau van juli vorig jaar. Deze hogere kosten van grond- en hulpstoffen werden slechts gedeeltelijk doorberekend aan de klanten, want de afzetprijzen waren bijna 1 procent hoger. De buitenlandse afzetprijzen lagen bijna 1,5 procent hoger, terwijl binnenlandse klanten vrijwel dezelfde prijzen betaalden voor de producten uit deze branche.

Branche heeft hoogste productiestijging

Het volume van de gemiddelde dagproductie van de textiel-, kleding- en lederindustrie was in juli bijna 8 procent groter dan in juli 2005. Daarmee heeft deze branche de grootste productiestijging binnen de industrie. Voor januari tot en met juli 2006 is het productievolume
2,5 procent groter dan voor dezelfde periode in 2005. Dit volume was voor het jaar 2005 nog bijna 4 procent kleiner dan in 2004.

Volume bruto toegevoegde waarde opnieuw groter

In het tweede kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de textiel-, kleding- en lederindustrie ruim
1 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2005. In het eerste kwartaal was dit nog bijna 3 procent. Over het hele jaar 2005 was dit volume nog bijna 4,5 procent kleiner dan in 2004.

Omzet, productie en prijzen (juli 2003-juli 2006)
(3-maands voortschrijdend gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (juli 2003-juli 2006)