Gemeente Ambt Montfort


Gezocht plattelangsprojecten, europese subsidie voor Midden-Limburg wordt nog onvoldoende benut

Met de goedkeuring van het ontwikkelingsplan LEADER+ Midden-Limburg in september 2001 stelde de Europese Unie ruim anderhalf miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van plattelandsprojecten. Eind 2006 stopt deze bijzondere subsidieregeling. Het door Brussel gereserveerde geld voor Midden-Limburg is echter nog lang niet op. Tot eind van het jaar kunnen originele projectvoorstellen ingediend worden en aanspraak maken op Europese steun.

Het LEADER+ programma wordt uitgevoerd door een Plaatselijke Groep. Deze groep bestaat uit lokale bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ondernemers. Afgelopen jaren zijn onder begeleiding van de Plaatselijke Groep tal van projecten met Europese subsidie uitgevoerd. Er zijn bijzondere streekproducten ontwikkeld, zoals het Elfenbier. Ook is er een natuur- en zorgboerderij met Europese steun ingericht. Andere geslaagde voorbeelden zijn het onderzoek van een visvereniging naar de visstand in de Roer of een educatief project waarbij een onderwijsinstelling een landelijk gebied adopteert.

Eerste voorwaarde voor de toekenning van subsidie is een juiste locatie voor de uitvoering van de plannen. Een LEADER+ project moet uitgevoerd worden binnen de begrenzing van het LEADER+ gebied in Midden-Limburg. De subsidie is expliciet bedoeld voor het platteland: alleen initiatieven in een deel van het buitengebied van de gemeenten Roermond, Roerdalen, Ambt Montfort en Echt-Susteren kunnen op ondersteuning rekenen. Hoofddoel van het LEADER+ programma is de versterking van de leefbaarheid op het platteland. In aanmerking komen originele en innovatieve plannen die de concurrentiekracht van regionale producten en diensten versterken of projecten die bijdragen leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke en culturele hulpbronnen in de streek. Tot slot moet de Europese steun altijd gekoppeld zijn aan een vergelijkbare bijdrage van een nationale overheid en een private investering. Passende projecten kunnen rekenen op maximaal 40% subsidie op ontwikkelings- of investeringskosten. Het maximaal toegekende subsidiebedrag bedraagt 100.000,- per project.

Een groot deel van de gereserveerde gelden voor de uitvoering van het LEADER+ programma is (nog) niet toegekend. De Plaatselijke Groep vindt het doodzonde wanneer de beschikbare subsidiegelden onbenut op de plank in Brussel blijven. Ondernemers en organisaties met goede ideeën worden op de valreep nog uitgenodigd suggesties voor plattelandsprojecten aan te dragen. Tot eind van het jaar kunnen nog projectvoorstellen en subsidieaanvragen ingediend worden. Het Leader+ secretariaat bij de gemeente Roerdalen wil graag behulpzaam zijn bij het opstellen projectplannen en het indienen van subsidieaanvragen. De succesvolle LEADER+projecten van afgelopen jaren verdienen volop navolging.

Meer informatie bij:
Jac Mulders, ViP adviesbureau voor een vitaal platteland Bergerweg 42, 6063 BS Vlodrop, tel. 0475-400583, email: jac.mulders@hetnet.nl