Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klein deel DBC's zorgt voor onduidelijkheid

Persbericht, 18-10-2006

Het DBC-systeem geeft slechts in zeer beperkte mate ruimte voor onduidelijkheid. Dit blijkt uit toetsing van de bestaande DBC's.

Het merendeel van de diagnosebehandelingcombinaties (98,8% van het totale aantal) doorstaat de meest grondige wettelijke toetsing. Een kleine hoeveelheid DBC's (1,2%) voldoet echter niet aan de strenge toetsingsnormen van de Nederlandse Zorgautoriteit en van de zorgverzekeraars.

Minister Hoogervorst neemt maatregelen om die onduidelijkheid zo snel mogelijk weg te nemen en het DBC-systeem verder te verbeteren.

In een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van berichten over het onterecht declareren van DBC's schetst minister Hoogervorst de beperkte omvang van het werkelijke probleem. Ook benoemt hij de oorzaken en de oplossingen.

Het werkelijke probleem is niet dat DBC's onterecht worden gedeclareerd, maar dat voor een klein aantal DBC's de regels verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Dit komt doordat de instructies verschillen per specialismen. Daarnaast hanteren individuele ziekenhuizen een verschillende werkwijze.

De optredende verschillen hebben geen nadelige financiële gevolgen voor patiënten, aanbieders en verzekeraars. Financieel gewin is, vanwege de huidige wijze van bekostiging van ziekenhuiszorg, niet aan de orde. De FIOD/ECD ziet verder in de geconstateerde verschillen geen aanleiding om een onderzoek te starten naar frauduleus gedeclareerde DBC's.

Hoogervorst belooft dat de meerduidige DBC's zo snel mogelijk eenduidig worden gemaakt, zodat alle DBC's volgens standaardcontroles kunnen worden getoetst. Hiertoe worden de registratievoorschriften aangescherpt, de administratieve organisatie en controle verbeterd en zal er regelmatig onderzoek plaatsvinden naar variatie in declaraties.