Waterschap Groot Salland

Besluitenlijsten

Laatst gewijzigd: 18 oktober 2006

Het dagelijks bestuur vergadert elke tweede en vierde dinsdag van de maand. De belangrijkste besluiten zijn weergegeven op een besluitenlijst. Vanaf 1 oktober 2006 zijn deze hier te vinden. Vergadering Onderwerp Besluit
10 oktober Aansluitvergunning rioolstelsel Zuiderzeehaven, Kampen Het ontwerpbesluit is vastgesteld en de vergunning kan worden afgewerkt. Toelichting.
10 oktober Lozings- en aansluitvergunning rioolstelsels Broekland De ontwerpbesluiten zijn vastgesteld en vergunningsprocedure kan worden afgewerkt. Toelichting.
10 oktober Aanschaf en implementatie Waterschapsnet Overgaan tot aanschaf en implementatie Waterschapsnet. Toelichting. 10 oktober Reactienota naar aanleiding van diverse verordeningen De reactienota is vastgesteld. Naar aanleiding van de reacties wordt de toelichting bij de Nadeelcompensatieverordening aangepast. De verordening worden ter vaststelling aangeboden aan het AB in de vergadering van 23 november. Toelichting.
10 oktober Visie middenbestuur De visie, gezamenlijk met andere waterschappen in het ODO, ondertekenen. Toelichting. 10 oktober Amoveren RWZI Brinkweg te Kampen Instemmen met het amoveren van dit zuiveringstechnische werk. Toelichting. 10 oktober Renovatie gemaal de Schans Het AB voorstellen om gemaal de Schans te Rouveen te renoveren. Toelichting.
10 oktober Automatisering stuw Bakkerei Een krediet beschikbaar te stellen voor vervanging van stuw Bakkerei voor een geautomatiseerd exemplaar. Toelichting.