10 stappen vooruit; de politieke wensen van chronisch zieken en gehandicapten

Wat hebben de politieke partijen voor
met gehandicapten en chronisch zieken?

Met zijn achterban van ruim honderdvijftig organisaties van chronisch zieken en gehandicapten maakte de CG-Raad een wensenlijst met tien punten voor de komende regeerperiode. Nu de inkt droog is van de partijprogrammaâs analyseert de CG-Raad wat zijn achterban van anderhalf miljoen mensen terugziet van haar wensen. Conclusie: veel zorg, weinig over meedoen in de samenleving.

Van de vermaledijde no-claim regeling willen de meeste partijen gelukkig af. Positief is eveneens het grote draagvlak voor mantelzorgers en vrijwilligers door minder regeldruk en soms meer geld. Ook voor het persoonsgebonden budget is steun (ChristenUnie, D66, GroenLinks).

Voor gelijke rechten en gelijke behandeling hebben chronisch zieken en gehandicapten het meest te verwachten van CDA, PvdA, SP en de ChristenUnie. Uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling met goederen, diensten en primair en voortgezet onderwijs moet nu haalbaar zijn.

Arbeidsparticipatie is een groot probleem voor veel chronisch zieken en gehandicapten. CDA, PvdA, ChristenUnie en SP komen met uiteenlopende, veelbelovende oplossingen. VVD en D66 richten zich meer op vrijwilligerswerk.

Andere wensen van gehandicapten en chronisch zieken, zoals een toegankelijke samenleving en verbetering van de mobiliteit, kunnen op beperkte steun rekenen. Beter toegankelijk openbaar vervoer vinden veel partijen mooi, maar alleen PvdA, D66, SP en ChristenUnie doen concrete voorstellen. Passend leerlingenvervoer, toegankelijke nieuwbouw en zelf kunnen stemmen zijn zaken die niet of nauwelijks bepleit worden.


(Geplaatst: 18 oktober 2006)