Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eindrapport taskforce DBC declaraties

Kamerstuk, 18-10-2006
In juni 2006 kwam een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat voor vier categorieën van DBC-declaraties 566 miljoen euro teveel zou zijn gedeclareerd. Tevens liet het onderzoek een grote variatie zien in de wijze waarop ziekenhuizen in 2005 vier specifieke categorieën DBCs declareerden. Minister Hoogervorst zette direct een taskforce aan het werk om deze problematiek aan te pakken. In hun eindrapport dat vandaag verschijnt, weerleggen zij deze resutaten. Het gaat bijvoorbeeld om een zeer beperkt aantal DBC declaraties. Ook de NZa constateert dat niet aantoonbaar sprake is van onrechtmatig declaratiegedrag.