Gemeente Westvoorne


Rekenkamercommissie voor Voorne en Rozenburg

De gemeente Westvoorne heeft, samen met de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Rozenburg, een rekenkamercommissie ingesteld.
De taak van de rekenkamercommissie is om onderzoek uit te voeren naar de effecten van het gemeentelijk beleid en de effectiviteit en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenten en bepaalt zelf haar onderzoeksonderwerpen.

De rekenkamercommissie bestaat uit de heren Van der Hoek, Pot en Licher. Zij hebben in de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen van 2 oktober hun eerste onderzoeksonderwerp toegelicht.

De rekenkamercommissie gaat onderzoeken of de gemeenten in hun begroting aangeven welke concrete doelen zij willen bereiken met het geld dat zij inzetten. Als de doelen goed zijn omschreven kan er na afloop van het jaar worden gecontroleerd of het beleid succesvol is geweest.

Het onderzoek zal rond de jaarwisseling worden gepresenteerd aan de 5 gemeenten.

Voor nadere informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de griffier, de heer R. de Vries, tel. 408105, e-mail rdvries@westvoorne.nl.