Gemeente HardenbergEerste rood voor rood project start in Balkbrug

Woensdag 18 oktober 2006

Het eerste project in het kader van de Rood voor Rood-regeling start in Balkbrug. Het gaat om een pilot-project. De gemeente Hardenberg en de initiatiefnemer hebben daarvoor vanmiddag een overeenkomst ondertekend. Met behulp van de Rood voor Rood-regeling wil de gemeente Hardenberg de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied verbeteren.

De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landschappelijke gebied vindt in de Rood voor Rood-regeling voornamelijk plaats door de sloop van landschapsontsierende, voornamelijk agrarische bedrijfsgebouwen. Ook zijn andere verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit mogelijk, zoals herstel van landschappelijke waarden of het aanbrengen van groenelementen. De gemeente hoeft hiervoor geen geld te investeren. Binnen de regeling worden op planologisch verantwoorde locaties in het buitengebied één of meer bouwkavels voor een woning toegekend. De waarde die zon kavel opbrengt, wordt door de deelnemer gebruikt om de sloop van de panden en de maatregelen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te bekostigen.

Het project in Balkbrug dat nu start, staat op de aanjaaglijst voor pilot-projecten van de provincie Overijssel. Het gaat om een project aan de Den Kaat 11 in Balkbug. Hier wordt bijna 1200 vierkante meter aan voormalige bedrijfsgebouwen gesloopt. Hiervoor mag de initiatiefnemer een woning realiseren van maximaal 750 kubieke meter, met een bijgebouw van maximaal 200 vierkante meter. De meerwaarde die ontstaat, wordt geïnvesteerd in de erfinrichting zodat de landschappelijke waarden verbeterd worden. Ook wordt de achtergevel van de karakteristieke boerderij uit 1873 hersteld.

De initiatiefnemer van het project, de heer Ten Kate uit Balkbrug, en wethouder Douwe Prinsse hebben vanmiddag de overeenkomst ondertekend. Na de ondertekening wordt het project in gang gezet en worden de benodigde procedures opgestart om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.