Ministerie van Justitie

Maatregelen ter verbetering hoger beroep

Nieuwsbericht | 18-10-2006

In Nederland en enkele omringende landen zijn maatregelen genomen om de toeloop op het hoger beroep enigszins te temperen en ervoor te zorgen dat de procedure kwalitatief goed en tegelijkertijd efficiënt verloopt. Binnenkort worden alle in kaart gebrachte kosten en baten van de hoger beroep procedures besproken met hoger beroep rechters en advocaten, zodat het afwegen van meer en minder goede maatregelen mogelijk wordt.

Dat blijkt uit de door Minister Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer aangeboden internationale studie `Verbetering van Hoger beroep?'

Er zijn verschillende soorten maatregelen: (1) het verminderen van de aard en de hoeveelheid taken van hoger beroep rechters, (2) het veranderen van de prikkels om in hoger beroep te gaan, bijvoorbeeld door het verhogen van de prijs van hoger beroep, (3) het veranderen van de inrichting van hoger beroep, bijvoorbeeld door versnelde procedures, unusrechtspraak (één rechter) en door casemanagement en (4) het invoeren van alternatieven voor hoger beroep, bijvoorbeeld door het bevorderen van schikkingen.