Provincie Overijssel

Toekomst voor erfgoedboerderij Tichelhoeve

opneing_erfgoedboerderij.jpg (50 Kb)
Op 13 oktober opende de stuurgroep Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed, onder leiding van gedeputeerde Theo Rietkerk, in Markelo de erfgoedboerderij âDe Tichelhoeveâ. De Tichelhoeve is een permanente woonomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, gevestigd in een monumentale boerderij. De Tichelhoeve is het resultaat van een unieke samenwerking tussen provincie Overijssel, gemeente Hof van Twente, Aeson Zorgconcepten en Zorginstelling Avelijn.

Gedeputeerde Theo Rietkerk opende afgelopen vrijdag 13 oktober samen met collega-gedeputeerde Kristen en wethouder Sijbom van Hof van Twente en de toekomstige bewoners erfgoedboerderij âDe Tichelhoeveâ in Markelo feestelijk. Onder het toeziend oog van leden van de Stuurgroep Industrieel en Agrarisch Erfgoed in Overijssel hebben Rietkerk, Sijbom en de bewoners een notenboom in de toekomstige boomgaard geplant.

âDe Tichelhoeveâ is een initiatief van Aeson Zorgconcepten en wordt geëxploiteerd door zorgaanbieder Aveleijn. Gevestigd in een monumentale Twentse boerderij, deel van het Overijssels agrarisch erfgoed, biedt âde Tichelhoeveâ binnenkort permanent verblijf aan mensen met een verstandelijke beperking. De dagbesteding van de bewoners staat geheel in het teken van het leven op het platteland. âDe Tichelhoeveâ is voor dit doel geheel gerestaureerd en verbouwd. Met respect voor de bijzondere waarde van pand en erf is hier een modern en sfeervol onderkomen gerealiseerd. In de toekomst zullen er op het erf een aantal in de streekarchitectuur passende wooneenheden verrijzen.

In het kader van het stimuleringsprogramma Re-animatie Agrarisch Erfgoed hebben de Provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente hun bijdrage geleverd in de totstandkoming van dit bijzondere initiatief, onder andere in het maken van het ontwerp en in het vergunningentraject.

Meer weten: www.overijssel.nl/erfgoed