Technische Universiteit Delft

TU Delft 165 jaar

33ste lustrum TU Delft

Lustrumjaar in het teken van duurzaamheid en afrika

Het lustrumjaar 2007 staat in het teken van duurzame ontwikkeling, met een speciale focus op Afrika. Door allerlei activiteiten moet 2007 een studiejaar worden dat eindigt met een groot symposium en mogelijk de oprichting van een nieuw Delft Research Centre dat zich richt op duurzame ontwikkeling in relatie tot de grote uitdagingen van onze samenleving. Iedereen kan actief met het lustrum meedoen. Zo zoekt de TU tien mensen om volgend jaar op reis te gaan en verslag te doen van projecten die de universiteit wereldwijd uitvoert.

In 2007 bestaat de Technische Universiteit Delft 165 jaar. Volgend jaar viert deze universiteit dus haar 33e lustrum. Prof. Ben Droste is decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en tevens voorzitter van de Lustrumcommissie die de diverse festiviteiten organiseert. Hij gaat in op het gekozen lustrumthema: Duurzame Ontwikkeling met gedurende het lustrumjaar een speciale focus op, voor velen verrassend, het continent Afrika.

Droste: 'We willen als TU Delft nog meer dan voorheen inspelen op vragen vanuit de maatschappij, inclusief de grote vragen op mondiaal niveau. Wereldwijd hebben we te maken met problemen op het gebied van onder meer energie, milieu, klimaatverandering, gezondheid en watervoorziening. De genoemde problemen spelen bij uitstek in een continent als Afrika en bovendien zijn het juist de onderwerpen waar de TU Delft goed in is en waar ze een waardevolle technische bijdrage aan kan leveren. 'Techniek' willen we daarbij breed zien. Het kan gaan van technisch-bestuurlijk onderzoek tot onderwerpen uit de biotechnologie. Onze focus is duidelijk technisch-wetenschappelijk.'

Afrika is volgens de TU een gebied waar bij uitstek veel is op te steken over de toepassing van duurzame technologie, vanwege de complexiteit en de specifieke problemen ter plekke. Afrika vormt daarom een extra interessant studiegebied waar inzichten zijn te verwerven die weer zijn in te passen in een algemene visie van de TU op vraagstukken op het terrein van duurzame ontwikkeling.