Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

ons kenmerk : DN. 2006/2982
datum : 18-10-2006
onderwerp : Vergroten herkenbaarheid van onder de NSW gerangschikte landgoederen
bijlagen :

Geachte Voorzitter,

In het Algemeen Overleg van 13 oktober 2005 over het wandelbeleid heb ik u toegezegd te zullen onderzoeken of het mogelijk is om een openbaar register met landgoederen in het leven te roepen, zodat duidelijk wordt welke landgoederen onder de Natuurschoonwet (NSW) vallen. De NSW beoogt de instandhouding van landgoederen in Nederland. Landgoedeigenaren maken hiertoe gebruik van fiscale faciliteiten.

Ik kan u melden dat er met ingang van 1 januari 2007 een lijst gepubliceerd zal worden van onder de NSW gerangschikte landgoederen. Deze lijst omvat de voor het publiek opengestelde NSW-landgoederen en zal gepubliceerd worden op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (http://hetlnvloket.nl). Op deze website kunnen geĂŻnteresseerden informatie vinden over de uitvoering van wet- en regelgeving van mijn departement.

Op de lijst zal de naam van het NSW-landgoed vermeld worden, alsmede in welke provincie en in welke plaats(en) het landgoed gelegen is. De lijst zal tweemaal per jaar worden geactualiseerd.

De minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit,

dr. C.P. Veerman