Gemeente Twenterand


Gemeenten moeten geld Wet Werk en Bijstand (WWB) flexibeler in kunnen zetten
Wethouder Lambers overtuigt staatssecretaris Van Hoof

Wethouder B. Lambers van de gemeente Twenterand heeft staatssecretaris H. van Hoof van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overtuigd van het feit dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen om reïntegratie activiteiten voor bijstandscliënten te organiseren. De wethouder denkt daarbij aan scholingsactiviteiten, maar ook schuldhulpverlening en armoedebestrijding zouden hier deel van uit kunnen maken.

Wethouder Lambers: "De reden waarom mensen thuis zitten en dus niet in een eigen inkomen kunnen voorzien, is vaak meer dan alleen het feit dat ze geen werk hebben. Vaak zijn er ook gezinsproblemen of financiële problemen waardoor mensen niet in staat zijn actief aan het arbeidsproces deel te nemen. Als gemeenten het w-deel (de middelen die gemeenten krijgen om mensen o.a. scholing te bieden en aan een baan te helpen) breder in zouden mogen zetten, zijn bijstandscliënten eerder in staat en gemotiveerd om actief aan de slag te gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Gevolg daarvan is automatisch dat het budget van het I-deel (uitkeringen) omlaag kan, omdat mensen uit dan geen uitkering meer nodig hebben". Na deze woorden was de staatssecretaris zo overtuigd, dat hij de wethouder beloofde dit vanmiddag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de Wet Werk en Bijstand in te brengen en dat dit wat hem betreft zo snel mogelijk moet worden ingevoerd.

Wethouder Lambers neemt vandaag deel aan een gemeentedag op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de WWB en werd gisterenochtend uitgenodigd voor de werklunch met de staatssecretaris en 9 collega wethouders uit het land. Gespreksonderwerpen tijdens de werklunch waren WWB, Armoede en Schuldhulpverlening.