Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard


Waterschappen bezorgd over Maeslantkering

Na een toets van Rijkswaterstaat op de veiligheid van de Maeslantkering (Nieuwe Waterweg) hebben waterschappen bezorgd gereageerd. De kering blijkt namelijk niet aan het vereiste veiligheidsniveau te kunnen voldoen. Dit staat in een brief van minister Peijs aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In de brief geeft minister Peijs aan dat het te vroeg is om te concluderen dat hierdoor de dijken in het achterliggende gebied moeten worden versterkt. De waterschappen echter, vertegenwoordigd door dijkgraaf Geluk van waterschap Hollandse Delta, vinden dat er snel gestart moet worden met het versterken van dijken. Zij vinden dat de overheid verplicht is de burgers hun veiligheid te kunnen garanderen.

Uit de toets van Rijkswaterstaat is gebleken dat 6 km dijk bij Rotterdam-Centrum, Rotterdam-Zuid en Schiedam onvoldoende scoren. Die dijkvakken kunnen de waterstandverhogingen door eventueel falen van de Maeslantkering onvoldoende opvangen. Daarnaast blijken de Parksluizen en de sluis bij de Havendijk in Schiedam niet sterk genoeg.