Gemeente Rotterdam

Nr. 195
18 oktober 2006

Erasmusspeld voor mevrouw A.W. Leentjes-AlphenaarMevrouw A.W. Leentjes-Alphenaar heeft op woensdag 18 oktober uit handen van wethouder Dominic Schrijer (Sociale Zaken, Werk en Grotestedenbeleid) een Erasmusspeld ontvangen. Mevrouw Leentjes-Alphenaar heeft deze Rotterdamse onderscheiding gekregen als blijk van waardering voor haar jarenlange inzet voor de Bewonersorganisatie Zuidwijk.

Mevrouw Leentjes is sinds 7 maart 1989 secretaris van de Bewonersorganisatie Zuidwijk (BOZ) geweest. In die functie besteedde zij 15 tot 20 uur per week als vrijwilligster. Zij heeft jarenlang het Huurdersplatform gestalte gegeven en trad op als afgevaardigde uit haar buurt in de zogeheten Coördinatiegroep van de BOZ, waarin afgevaardigden van de verschillende buurten in Zuidwijk overleg voeren. Zij zat ook regelmatig aan tafel bij de woningbouwcorporatie Vestia Rotterdam Zuid en de deelgemeente Charlois. Na 17 jaar - mevrouw Leentjes is onlangs 75 jaar geworden - draagt zij haar functie als secretaris over, maar zij blijft actief als vrijwilliger voor de BOZ.

De Erasmusspeld wordt toegekend aan personen die zich op sociaal, cultureel, sportief en economisch gebied gedurende een lange periode verdienstelijke hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.

noot voor de redactie/