Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage
Overzicht activiteiten 2006 campagnepartners `geknipt voor de juist baan' (versie 6 oktober)

Wie Wat + toelichting Bijdrage van SZW CNV Bij start: aandacht voor campagne in eigen media/bondsbladen, banner op site, verspreiding brochure
Inventarisatie werkkansen van herkeurde WAO'ers. Het CNV bekijkt of leden die na hun WAO-herkeuring hun uitkering hebben verloren, weer aan de slag komen. Hoe gaat het met de begeleiding vanuit UWV en re-integratiebedrijven? Kunnen mensen weer aan de slag bij hun eigen werkgever? En wat doen de mensen zelf? Antwoorden op deze vragen zet het CNV om in een lijst met tips voor succesvolle re-integratie, waarmee vakbonden, werkgevers en het kabinet aan de slag kunnen.
Vijf bijeenkomst met herkeurde WAO'ers en leden van CNV om onder meer de 200 infomappen knelpunten van WAO'ers bij reïntegratie te bespreken. De input wordt gebruikt voor het aangeleverd. bovenstaande onderzoek (laatste bijeenkomst is op 16 oktober). Posters (ingeprint) Evt. filmpje tonen Presentatie eindrapport aan de minister op 16 oktober in Utrecht. Minister neemt eindrapport in ontvangst Advertenties aaangeboden (september/oktober) aan bondsbladen Campagneadvertenties aangeboden CWI Bij start: aandacht voor campagne in eigen media, zoals Werkzaken, werk.nl, Infomappen aangeleverd verspreiding brochure, plus eigen brochure `solliciteren met een handicap' Lokale advertenties gezet Campagnestand met bemensing Nationale Banenmarkt CWI-vestigingen, 29 en 30 september. In samenwerking met Banieren UWV organiseert CWI op 97 vestigingen werkgeversconferenties (Den Haag, Posters Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem), met in elke stad een ander onderwerp Filmpje tonen gerelateerd aan werkbezoeken. Op twee grote locaties (Amsterdam en Utrecht) komt ook Campagnesite tonen een businesslounge voor werkgevers waar SZW een tafel zal inrichten en extra aandacht besteedt aan de campagne.
Bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers, 14-16 november. Op zes CWI- Minister geeft landelijk locaties (Rotterdam, Den Haag, Enschede, Den Bosch, Amsterdam, Leeuwarden) startsein en geeft organiseren CWI en UWV tijdens de Week van de Chronisch Zieken bijeenkomsten met verschillende interviews workshops voor werkgevers en arbeidsgehandicapte werknemers. Op 14 september is Infomappen minister de Geus aanwezig bij de bijeenkomst in Rotterdam. Filmpjes Organisatorische ondersteuning (Praktijkvoorbeelden en

ceremoniemeester aanleveren)

CWP Bij start: Aandacht voor campagne in eigen media, banner op site. Openhaardbijeenkomsten, vanaf september. Het Werkgeversforum Kroon op het Werk organiseert samen met Pentascope en Kamer van Koophandel Nederland regionale 'Openhaardbijeenkomsten' voor bedrijven over de wijze waarop werkgevers omgaan met re-integratie en preventie van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsbezoeken deelnemers Werkgeversforum, vanaf september. Deelnemers aan het Werkgeversforum Kroon op het Werk houden open huis voor andere deelnemers om hen te laten zien wat de kern van hun beleid is en wat hun successen en problemen zijn op het gebied van gezondheidsmanagement
Masterclass Kroon op het Werk, 26 september. De winnaar van de Kroon op het Infomappen Werk prijs 2006 geeft een masterclass over hoe het bedrijf succesvol is geworden op het lokale advertentie gebied van gezondheidsmanagement. De masterclass vindt plaats van 13.30 - 16.00 uur in het Waterlandziekenhuis in Purmerend.
Najaarsbijeenkomst Kroon op het Werk, 7 november. Op de najaarsbijeenkomst voor Infomappen deelnemers in Den Haag worden o.a. de eerste resultaten van de Benchmark Setje banieren Werkgeversforum gepresenteerd.
Voorlichtingsbijeenkomsten gezondheidsbeleid en re-integratievoorziening & subsidies, najaar 2006. Georganiseerd door het Werkgeversforum Kroon op het Werk. Themaworkshops gezondheidsmanagement bij deelnemers in het bedrijf, najaar 2006. Georganiseerd door het Werkgeversforum Kroon op het Werk. Presentatie vervolgmeting van het onderzoek 'Onbekend maakt onbemind' uit 2003-2004, door de Commissie Het Werkend Perspectief (najaar 2006). In dit onderzoek wordt de beeldvorming onderzocht rond mensen met een handicap, chronische ziekte of psychische aandoening.
FNV Bij start: Aandacht voor campagne in eigen media, zoals nieuwsbrieven en Aanleveren bondsbladen, verspreiding brochure campagnemateriaal Regiobijeenkomsten
Voorlichting via regiobijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden door de regiokantoren zelf georganiseerd.
CAO-onderhandelingen
Breder uitdragen van de campagne met het oog op de komende CAO-onderhandelingen. Aanbieden campagnemateriaal en sprekers
FNV doet via brief naar de decentrale partijen het aanbod van sprekers en ondersteunend

campagnemateriaal.

LTO Bij start: Aandacht voor de campagne in Nieuwe Oogst, op de site en op drie regionale 1.000 brochures geleverd sites, verspreiding brochure voor 1e ronde Bijeenkomsten voor LTO-leden (werkgevers in de agrarische sector). In juni en juli bijeenkomsten, infomappen zijn 7 bijeenkomsten georganiseerd. In november en december worden nog 8 tot 9 aanleveren voor 2e ronde. bijeenkomsten georganiseerd waarbij re-integratie één van de onderwerpen is. MHP Bij start: Aandacht voor campagne op site, in kaderblad en in bondsbladen, verspreiding 100 infomappen brochure Banieren Bondenbijeenkomsten voor MHP-leden. Vanaf 26 september tot medio november Posters organiseert MHP circa 20 bondenbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden o.a. ervaringen en knelpunten bij reïntegratie besproken en komt de beeldvormingscampagne aan de orde. Er wordt campagnemateriaal uitgedeeld. Publiciteit aan campagne. MHP besteedt aandacht aan de campagne op hun site en Banner aangeleverd heeft de `geknipt voor de juiste baan' banner op hun site staan. MKB Bij start: Aandacht voor campagne in diverse bladen (Ondernemen!), banner op site, 50 gevulde infomappen Ned verspreiding brochure, informatie bij regiokantoren, eerste bijeenkomst over `eigen Banieren risicodragen' Posters (ingeprint) Bijeenkomst regiosecretarissen MKB Nederland, 14 september in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan de campagne. De secretarissen zullen op hun beurt in hun eigen regio's aandacht aan de campagne besteden. Bijeenkomst met de branches, 12 oktober. Thema van de bijeenkomst is reïntegratie. Gevulde infomappen Ook zal aandacht besteed worden aan de campagne.
UWV Bij start: Massamediale campagne met spots op TV, advertenties in werkgevers- en gevulde infomappen publieksbladen, banners en key-word advertising. Campagne liep gedurende de maanden banieren juni en juli. lokale advertenties Voorlichtingsbijeenkomsten, vanaf 5 september. In september en oktober organiseert vermelden op site UWV in totaal 8 voorlichtingsbijeenkomsten over de WIA en deels arbeidsgeschikten stands op de voor grote werkgevers. De eerste bijeenkomst vond 5 september plaats. informatiemarkt, gesprekken met deelnemers

Subsite gekniptvoordejuistebaan, vanaf 18 sept. De site is primair gericht op De subsite is gekoppeld aan werkgevers (secundair werknemers). Doel is het genereren van verhalen en ervaringen de campagnesite. over het samenwerken met gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Deze verhalen Onder de aandacht brengen worden gebruikt voor een serie van zes tv-uitzendingen over re-integratie van in nieuwsbrief en magazine gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Elke uitzending bestaat uit een (Week Chronisch Xieken) gedramatiseerde documentaire en een studiodiscussie. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het omgaan met een ziekte of handicap en met de financiële risico's. Teleac zendt de serie vanaf 4 januari 2007 uit.
VNO- Bij start: Aandacht campagne in Weekbulletin en Forum, aandacht op site, verspreiding NCW brochure.
Bijeenkomsten in samenwerking met AWVN en MKB-Nederland
Samen met AWVN en MKB-Nederland organiseert VNO-NCW in najaar 5 tot 6 bijeenkomsten waarbij re-integratie aan de orde komt.
SZW Bij start: organisatie startbijeenkomst, start website, persbericht en publiciteit, uitbrengen en verspreiden infomappen met o.a. brochure, aandacht voor campagne in eigen media
Start massamediale campagne eind augustus: radiospots, advertenties in dag- en Campagnetoolkit publieksbladen, regionale advertenties rond bijeenkomsten partners, banners op sites, geproduceerd (infomappen, uitbrengen digitale nieuwsbrief campagne. posters, banieren, voorlichtingsfilmpjes, internetbanners, brochure, logo's), waarvan alle partners gebruik maken bij eigen acties Regiobijeenkomst Roermond 25 sept. Bijeenkomst uit een reeks van regionale Organisatie van bijeenkomsten in het kader van het uitvoeringsjaar van de bewindslieden. Het thema in bijeenkomst, interview Roermond is Re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten met aandacht voor de minister met lokale media beeldvormingscampagne "Geknipt voor de juiste baan."
Werkbezoek minister De Geus bij Teleteam in Roosendaal, 15 november. Minster de Infomappen Geus opent de nieuwe vleugel in het bedrijfspand van Teleteam. De vleugel biedt plaats Interviews minister met aan 88 deels arbeidgeschikte callcenter medewerkers die het bedrijf in dienst neemt. lokale media DIV. Week van de Chronisch Zieken, 10-16 november. Deze week is een gezamenlijk Bijdrage aan Magazine initiatief van landelijke organisaties van patiënten, mantelzorgers, professionals, Chronisch Ziek onderzoekers, werkgevers, werknemers, en arbeidsdeskundigen en -bemiddelaars. In 6 Advertentie in Chronisch CWI-vestigingen worden werkgevers en werknemers uitgenodigd voor een workshop. Ziek Ook UWV is bij de organisatie betrokken.