Deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Oorspronkelijk project Parkstad versoberd

Parkstad is het gebied tussen de Kop van Zuid, Spoorweghaven, de 2e Rosestraat en de Hilledijk. In dit verlaten stukje stad liggen nu nog de sporen van de Rotterdamse Elektrische Tram (RET)en de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Samen met de deelgemeente Feijenoord wil de gemeente Rotterdam van dit gebied een nieuwe wijk maken. De oorspronkelijke plannen voor de invulling van Parkstad bleken niet haalbaar. Op dit moment wordt bezien òf, en in welke vorm het project vervolg kan krijgen. Eind 2006 moet hierover uitsluitsel komen. Hieronder staan verschillende zaken beschreven die hierop betrekking hebben.

Versoberd
Het oorspronkelijke project Parkstad is intussen versoberd, het plangebied verkleind. De aanpassingen hebben geleid tot een globaal plan (zogenaamde rekenmodel).

Stedenbouwkundig plan
Het rekenmodel moet nu worden uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan, waar de woningen, tuinen, parkeerplaatsen, straten en openbaar groen zijn ingetekend. Dit stedenbouwkundig plan dient als basis voor verdere uitwerking in bouwplannen.

Milieu-onderzoeken
Op dit moment zijn enkele milieu-onderzoeken aan de gang, om te toetsen hoe in de toekomst op een verantwoorde manier een woningbouwprogramma kan worden neergezet. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor het bestemmingsplan Parkstad, dat eind 2006 in procedure gaat.

NS en RET
In het plangebied liggen een werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en een tramremise van de Rotterdamse Elektrische Tram (RET). De onderhandelingen met de RET en NS zijn in volle gang. De NS heeft aangegeven dat ze de werkplaats wenst te verplaatsen naar de Waalhaven. Dit zal rond 2010 gebeuren. De tramremise gaat rond dezelfde periode naar de Beverwaard. Er wordt hard gewerkt om deze nieuwe locaties hiervoor geschikt te maken.

Ontruiming spooremplacement
Vooruitlopend op alle geplande werkzaamheden, doet de gemeente zijn uiterste best om het gebied tussen de Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk te verbeteren. Daartoe moet het noordelijk deel van het spooremplacement zo snel mogelijk worden ontruimd (rails eruit) en tijdelijk ingericht. Het gaat om verwijdering van de sporen vanaf de kruising Brede Hilledijk - Vuurplaat, naar boven toe (richting Kop van Zuid) en richting Katendrecht. Minister Peijs van het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet hiervoor haar toestemming geven.

Sloop loopbrug
De gemeente wil eind 2006 beginnen met de verwijdering van de sporen op het noordelijk deel van Parkstad, om dan een langzaam-verkeersverbinding (voetgangers en fietsers) over de Laan op Zuid te maken tussen de Brede Hilledijk en Vuurplaat. Dit houdt tevens in dat de sloop van de loopbrug kan beginnen.

Verbinding voor autoverkeer
Verder onderzoekt de gemeente of er, naast de
langzaam-verkeersverbinding, een verbinding voor autoverkeer gemaakt kan worden vanaf de Brede Hilledijk op de Laan op Zuid. Op dit moment vindt de afronding plaats van het openbaar gebied rond Topaas, waaronder het aanstraten van de directe woonomgeving. Hier worden ook zo snel mogelijk, maar ieder geval val pas na de aanpak van de kruising Brede Hilledijk - Vuurplaat, de sporen verwijderd.

Reconstructie Hillelaan/Brede Hilledijk
Rond april 2007 begint de reconstructie van het kruispunt Hillelaan-Brede Hilledijk en kunnen de sporen in dat gebied eruit. Op dat moment kan het sein worden gegeven om de Hillekop en de directe omgeving definitief in te richten.

Informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleiding voor Parkstad, de heer Jan-Cees Blok, via telefoonnummer (010) 489 58 86 of via e-mail: a.blok@obr.rotterdam.nl. U kunt ook bellen met mevrouw Marleen Renckens, via (010) 489 53 62 of via m.renckens@dsv.rotterdam.nl.